Zwrot za fotowoltaikę – ile można dostać w 2022 r.? 

Zwrot za fotowoltaikę - ile można dostać w 2022 r.?

Powoli zbliżamy się do końca roku, a to oznacza, że należy zacząć myśleć o rozliczeniu się z dofinansowań. Ile zwrotu za fotowoltaikę można dostać w 2022 r.? Jak wypełnić wniosek o zwrot za fotowoltaikę? 

Na czym polega zwrot za fotowoltaikę? 

Obrót na rynku fotowoltaicznym w ostatnich kilku latach pobija rekordy, co potwierdza to, co obserwujemy już od dawna, czyli wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje w OZE, a w szczególności energię słoneczną (ze względu na opłacalność i dostępność) poczynają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy, gospodarstwa rolne czy obiekty użyteczności publicznej. Znaczącym motywatorem do działania są rosnące koszty za energię elektryczną pobieraną z sieci oraz niepewność związana z kryzysem energetycznym na świecie. 

Wsparcie w inwestycjach oferują rządowe programy priorytetowe, takie jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Niezależnie od rodzaju posiadają one jedną cechę wspólną, a mianowicie – pomoc nigdy nie jest udzielana z góry. Dotacja zakłada, że właściciel (lub współwłaściciel) najpierw poniesie wydatki ze środków własnych i dopiero później otrzyma zwrot za fotowoltaikę. Takie podejście ułatwia rozdysponowanie założonego budżetu oraz weryfikację wniosków. 

Zwrot za fotowoltaikę udzielany jest po założeniu wniosków i przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków.

Zwrot za panele fotowoltaiczne – z jakich programów?

Aby otrzymać zwrot za panele fotowoltaiczne, najpierw trzeba przejść poprawnie proces wnioskowania o dofinansowanie. Istnieje wiele programów, które zapewniają częściową rekompensatę kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. To, ile zwrotu za fotowoltaikę można uzyskać decyduje m.in. rodzaj inwestora, zakres inwestycji oraz termin jej realizacji. 

W przypadku osób fizycznych zwrot za fotowoltaikę w 2022 r. można uzyskać z programów:

 • Mój Prąd 4.0 – jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowaniem objęte są instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i ciepła, a także systemy zarządzania energią. Maksymalna dotacja wynosi 20 500 zł. 
 • Czyste Powietrze – skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli już istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotacja skupia się na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zwiększenie efektywności energetycznej. Dofinansowanie uzależnione jest od dochodów wnioskodawcy (do 69 000 zł). 
 • Stop Smog –  dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. Okres wdrażania przewidziany jest do 2028 r., wnioskodawcą może być gmina, związek międzygminny lub powiat, uzyskując do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. 
 • regionalnych – w wielu regionach Polski funkcjonują mniejsze programy wsparcia obejmujące tylko obszar gminy, powiatu czy województwa. Przykładem może być tzw. dotacja warszawska, czyli bezzwrotne dofinansowanie do dla osób fizycznych i prawnych będących właścicielami nieruchomości na terenie Warszawy. 

Programy wsparcia to nie jedyny sposób na zwrot za fotowoltaikę. Większe możliwości w tym zakresie niesie odliczenie od podatku, z którego skorzystać mogą również rolnicy i firmy. 

Ile wyniesie zwrot za fotowoltaikę 2022 r.? 

Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze są najpopularniejszymi w Polsce systemami wsparcia w przypadku inwestycji obniżających koszty i poprawiających efektywność energetyczną. Każdy z nich obejmuje inny rodzaj inwestycji, posiada własny budżet i sposób wnioskowania, czemu przyjrzymy się w dalszej części. 

Jaki zwrot za panele fotowoltaiczne programy Mój Prąd ?

Popularność programu Mój Prąd wynika w znacznym stopniu z jego prostoty. Początkowe wymagania były bardzo niskie, więc praktycznie każdy, kto spełniał podstawowe założenia mógł liczyć na zwrot za fotowoltaikę do 5000 zł. Rząd nie przewidział jednak tak dużego zainteresowania przedsięwzięciem (budżet ponad 1 mld zł rozszedł się w zaledwie dwie edycje), dlatego musiał wprowadzić zmiany od trzeciej odsłony programu. W zeszłym roku zwrot za panele fotowoltaiczne wynosił już tylko 3000 zł. 

Czwarta odsłona jest już bardziej rozwarstwiona, dotacja uzależniona jest nie tylko od zakresu przedsięwzięcia (czy instalację PV łączy się np. z magazynem energii czy pompą ciepła), ale także od tego, czy wnioskodawca korzystał już wcześniej z dofinansowania. W programie można łączyć różne rozwiązania, co ostatecznie przekłada się na ostateczną kwotę dotacji. 

Więcej o programie Mój Prąd

Ile zwrotu za fotowoltaikę z programu Czyste Powietrze?

Drugim popularnym, ogólnokrajowym programem wsparcia inwestycji proekologicznych jest Czyste Powietrze, z którego skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele już istniejących domów lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych. 

Dofinansowanie obejmuje m.in. wykonanie audytu energetycznego i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Najważniejszą częścią wydaje się być jednak wymiana starego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła lub kotłownię gazową. Zwrot za fotowoltaikę  do 5000 zł można uzyskać, jeśli łączy się wymianę źródła ciepła z instalacją. 

Beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł mogą uzyskać do 30 000 zł w ramach poziomu podstawowego. Przy średnich miesięcznych dochodach na jedną osobę do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym zwrot za fotowoltaikę może wynieść maksymalnie 37 000 zł. Jeśli dochody nie przekraczają 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 900 w wieloosobowym beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie do 69 000 zł. 

Więcej o programie Czyste Powietrze 

Jak uzyskać zwrot za fotowoltaikę w 2022 r.? 

Wszystkie obecnie obowiązujące systemy wspierające rozwój fotowoltaiki zakładają częściową rekompensatę już poniesionych kosztów. Środki nie są przyznawane “z urzędu” , więc należy uprzednio złożyć wniosek o zwrot za fotowoltaikę. Wyjątkiem od reguły jest jedynie zwrot podatku, który przysługuje przy rozliczeniu podatkowym. 

Wniosek o zwrot za fotowoltaikę

W przypadku programu Mój Prąd wniosek o zwrot za fotowoltaikę należy złożyć drogą elektroniczną – za pomocą Generatora Wniosków o dofinansowanie. Działanie takie należy podjąć dopiero po wykonaniu i podłączeniu instalacji do sieci. 

Wnioskodawca musi przygotować: 

 • kopie dokumentów potwierdzających zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, 
 • dowód dokonania zapłaty,
 • zaświadczenie od OSD o podłączeniu instalacji do sieci. 

Jeśli zaś chodzi o program Czyste Powietrze, wniosek o zwrot za fotowoltaikę można składać online lub w urzędzie (np. w gminie, jeśli oferuje ona wsparcie w tym zakresie). W zależności od wybranej formy, można skorzystać z interaktywnego formularza lub podpowiedzi, w jaki sposób wypełnić puste pola. 

Do złożenia wniosku potrzebne są: 

 • dane do logowania do profilu zaufanego lub wniosek z Portalu Beneficjenta, 
 • skan dokumentu uprawniającego do podwyższonego dofinansowania (jeśli się należy), 
 • numer księgi wieczystej lub skan dokumentu potwierdzającego prawo własności do budynku, 
 • skan oświadczeń z podpisem/podpisami (zależnie od tego, czy jest jeden właściciel czy wspólność majątkowa).
Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.