Rolnicy

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA

Rolnictwo jest najbardziej uzależnionym od warunków atmosferycznych sektorem gospodarki. Promieniowanie słoneczne ma ogromny wpływ na wzrastanie plonów, a tym samym – kształtowanie się sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Choć praca na roli postrzegana jest jako poleganie na naturze, nowoczesna technologia daje rolnikom możliwość zwiększenia swojej wydajności i efektywności. Za sprawą postępującej mechanizacji dzisiejsze gospodarstwa rolne znacznie różnią od tych, które w większości były efektem pracy rąk. Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa znacznie usprawniają produkcję rolną, pomnażają zyski i zwiększają oszczędności, czego najlepszym przykładem jest fotowoltaika wytwarzająca prąd z promieniowania słonecznego.

Gospodarstwa rolne są coraz bardziej zautomatyzowane i wykorzystują coraz więcej urządzeń i systemów elektronicznych, co znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej. Dodatkowym problemem są drastyczne podwyżki cen prądu – z tego względu fotowoltaika dla rolnika jeszcze nigdy nie była równie opłacalna jak obecnie! Panele fotowoltaiczne w rolnictwie przynoszą optymalizację kosztów energii, a przy tym można liczyć na dofinansowanie i ulgę podatkową, co obniża koszt całej inwestycji. Panele słoneczne mogą służyć do zaopatrywania w energię elektryczną urządzeń wykorzystywanych do hodowli zwierząt lub uprawy roślin. Chłodnie, dojarki, systemy nawadniające i oświetleniowe zużywają mnóstwo prądu, jednak potrzebna do ich zasilenia energia może pochodzić z darmowego i ogólnodostępnego źródła – Słońca. Własna produkcja energii obniża rachunki, zwiększa niezależność energetyczną oraz pozytywnie wpływa na wizerunek gospodarstwa wśród docelowych odbiorców produktów.

panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym

Leasing lub kredyt na fotowoltaikę

Rolnicy mogą ubiegać się o leasing i pożyczkę na zakup paneli fotowoltaicznych. Zgodnie ze standardową umową leasingu moduły są „wypożyczane” na potrzeby gospodarstwa rolnego, a poniesione z tego tytułu wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej. Rolnicy mogą również liczyć na korzystne oprocentowanie kredytu. W SolarSpot pomagamy klientom uzyskać kredyt lub leasing na fotowoltaikę, zajmując się wszystkimi niezbędnymi formalnościami.

energia słoneczna dla rolnictwa

Ulga inwestycyjna od podatku rolnego

Ulga podatkowa przeznaczona jest dla rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego – mogą odliczyć od podatku rolnego do 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej. Kwotę można odliczyć w ciągu maksymalnie 15 lat poprzez złożenie stosownego wniosku do urzędu gminy lub miasta. Zakup fotowoltaiki dla gospodarstwa rolnego pozwala zmniejszyć roczne obciążenie podatkowe. Możliwość odpisu podatkowego sprawia, że koszt inwestycji częściowo się zwraca. Nasz doradca pomoże Ci obliczyć całkowity koszt inwestycji po uwzględnieniu ulgi inwestycyjnej, a także oszacuje okres zwrotu dla Twojej instalacji.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO – DLACZEGO WARTO?

TANIA ENERGIA Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Duże podwyżki cen prądu stają się faktem, dlatego zdecydowanie warto poszukać oszczędności w tym obszarze. Panele fotowoltaiczne czerpią energię z darmowego źródła – Słońca, pozwalając zredukować koszty energii do minimum. Koniec z martwieniem się o wysokie rachunki za prąd. Fotowoltaika dla rolnika dostarcza zieloną energię na potrzebę urządzeń elektrycznych, więc ilość prądu pobieranego z sieci jest znacznie niższa. Oprócz optymalizacji kosztów energii elektrycznej rolnicy zyskują również dodatkową oszczędność dzięki programowi Agroenergia (do 20% kosztów kwalifikowanych) oraz ulgę inwestycyjną do 25%.

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ROLNIKÓW

Instalacja fotowoltaiczna to nowe możliwości dla gospodarstw rolnych – pieniądze, które można zaoszczędzić na energii elektrycznej, są szansą na sfinansowanie dalszego rozwoju działalności. Decydując się na zainwestowanie w nowoczesne maszyny i technologie, można przyspieszyć i usprawnić produkcję, jednocześnie czyniąc swoje gospodarstwo bardziej innowacyjnym. Fotowoltaika generuje oszczędności i zapewnia niezależność energetyczną, a rolnicy zyskują szansę na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA – FOTOWOLTAIKA Z MAGAZYNEM ENERGII

Odpowiednie dopasowanie mocy instalacji do rzeczywistego zapotrzebowania uniezależnia gospodarstwo rolne od zakładów elektroenergetycznych. Urządzenia i systemy elektroniczne mogą funkcjonować bez względu na ewentualne awarie czy przerwy w dostawie prądu, co ma szczególne znaczenie w przypadku pomieszczeń wymagających stałego chłodzenia, ogrzewania lub wentylowania. Co więcej, wygenerowane nadwyżki można sprzedać do sieci lub zgromadzić w magazynach energii, po czym wykorzystać ponownie w okresie mniejszej wydajności fotowoltaiki (np. zimą).

PLUS DLA ŚRODOWISKA

Stan środowiska naturalnego ma ogromny wpływ na produkcję rolną i sytuację panującą w gospodarstwach rolnych. Nie ma się zatem co dziwić, że coraz większa liczba rolników zainteresowana jest inwestycją w OZE. Instalacje fotowoltaiczne nie wytwarzają zanieczyszczeń chemicznych, pyłów, hałasu ani dwutlenku węgla. Co więcej, panele fotowoltaiczne można poddać recyklingowi, odzyskując do 90% szkła i aluminium. Pozyskując energię słoneczną na potrzeby gospodarstwa rolnego, właściciele zyskują zatem wizerunek marki przyjaznej środowisku naturalnemu.

LEPSZE WYKORZYSTANIE NIEUŻYTKÓW

Rolnictwo i hodowla polega na efektywnym wykorzystaniu dostępnych terenów. Żyzne grunty zostają przeznaczone na uprawę roślin, zaś na pozostałych terenach prowadzi się wypas trzody i bydła. Wiąże się to z koniecznością budowy lub modernizacji budynków przemysłowych, jednak zapomina się o tym, że nieruchomości te można dodatkowo wykorzystać. Wolną przestrzeń dachów można przeznaczyć pod instalację fotowoltaiczną, po czym zyskiwać podwójne korzyści: zarówno z produkcji rolnej, jak i produkcji energii. Na fotowoltaikę można przeznaczyć również część pól i pastwisk. Specjalna konstrukcja nie szkodzi ani roślinom, ani zwierzętom, a co więcej – dodatkowe zacienienie jest korzystne w przypadku silnych upałów.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Program Energia dla Wsi oferuje dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznych rozwiązań technologicznych w sektorze rolniczym w Polsce.

Program Energia dla Wsi jest skierowany do:

 • Rolników – osób fizycznych, rolników prowadzących działalność gospodarczą (działalność rolniczą), a także do jednostek organizacyjnych bez określonego statusu prawnego.
 • Spółdzielni energetycznych – oraz jej członków o statusie przedsiębiorców.
 • Powstających spółdzielni energetycznych – spółdzielni rolników, których działalność skupia się na wytwarzaniu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła z wykorzystaniem instalacji odnawialnych źródeł energii.

W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika dofinansowanie przyznawane jest zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzaj instalacji Moc instalacji Dofinansowanie instalacji Dofinansowanie magazynów energii
Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa Powyżej 50 kW do 1 MW Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych magazynu energii Maksymalny procentowy udział kosztów kwalifikowanych magazynu energii w kosztach kwalifikowanych źródła energii
Biogazownie i elektrownie wodne Powyżej 10 kW do 1 MW Dotacja do 45%* kosztów kwalifikowanych i/lubpożyczka do 100% kosztówkwalifikowanych Dotacja do20% Dotacja do 50%

Dotacje dla rolników

Oprócz programu Energia dla Wsi oraz ulgi inwestycyjnej rolnicy mogą skorzystać z regionalnych programów wsparcia. Informacje o nich są zazwyczaj publikowane na stronach urzędów gminnych i powiatowych. Wspierają one zakup, montaż i modernizację technologii z zakresu OZE, szczególnie w sektorze rolniczym i przemysłowym.

Warto również wspomnieć o poszerzeniu zakresu programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych o tzw. obszar F. Znajdują się w nim zapisy o zielonej energii w gospodarstwie rolnym; wsparcie finansowe w ramach tego programu można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaiki (o mocy nieprzekraczającej 50 kW), na magazyny energii, instalację pompy ciepła, systemu zarządzania energią HEMS itd.

Fotowoltaika dla rolnika – lista dopłat unijnych

Unia Europejska na rok 2023 przygotowuje nabory do projektów realizowanych w zakresie unijnej perspektywy budżetowej. Jakie opcje przewidziane są dla właścicieli gospodarstw rolnych?

 • Program FEniKS – a konkretnie program „Wspieranie energii odnawialnej” skierowany do bardzo szerokiego grona odbiorców wykorzystujących infrastrukturę energetyczną (dotyczy również rolników). Szczegółowy planu nie sa na razie znane.
 • Działania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej – w tym przypadku UE zamierza przeznaczyć blisko 150 mln euro z budżetu unijnego oraz ok. 270 mln euro ze środków publicznych na pomoc finansową dla gospodarstw inwestujących w rozwiązania OZE oraz dążące do poprawy efektywności energetycznej.

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA – SYMULACJA OSZCZĘDNOŚCI

Własna produkcja energii elektrycznej to najskuteczniejszy sposób ochrony Twojego gospodarstwa rolnego przed drastycznymi podwyżkami prądu! Dzięki dofinansowaniu i uldze inwestycyjnej – inwestycja jest bardzo opłacalna. Zwraca się szybko, a przy tym działa bezawaryjnie przez co najmniej 25 lat! Wcale nie tracisz również ważnej przestrzeni, gdyż pod montaż fotowoltaiki możesz wykorzystać dostępne nieużytki.

A jakie oszczędności przyniesie fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego? Przykładowo, jeśli gospodarstwo rolne posiada budynki gospodarcze, których utrzymanie pod względem energetycznym wynosi ok. 2500 zł miesięcznie, roczny koszt to 30 000 zł. W przeciągu 25 lat będziesz musiał przeznaczyć na prąd 750 000 zł, a nie zapominajmy o postępujących podwyżkach. Z kolei odpowiednie dobranie instalacji fotowoltaicznej pozwala wyprodukować wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić potrzeby energetyczne Twoich nieruchomości. Rachunki za prąd zostają zminimalizowane praktycznie do zera!

Połączenie fotowoltaiki i rolnictwa

Sprawdź, jakie są korzyści płynące z agrofotowoltaiki!

fotowoltaika dla rolnictwa

Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Prawo regulujące sektor OZE w Polsce umożliwia rolnikom odliczenie podatku VAT od instalacji fotowoltaicznej. Ważne w tej kwestii jest jasne rozgraniczenie pomiędzy fotowoltaiką dla gospodarstwa rolnego a domowego. Nasz doradca wyjaśni Ci, jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku.

energia słoneczna dla rolnictwa

Jaki jest VAT dla fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym?

Jeżeli instalacja fotowoltaiczna zasila urządzenia elektryczne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, podatek VAT wynosi 23%. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy wyprodukowana energia elektryczna zasila tylko urządzenia domowe, czyli na użytek prywatny – VAT dla gospodarstw domowych wynosi wówczas 8%.

Razem z Tobą przygotujemy analizę Twojego biznesu.
Wypełnij formularz, umów termin konsultacji.
  WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktuje się z Tobą.

  ANALIZA TWOICH POTRZEB I ZUŻYCIA ENERGII

  Zbierzemy informację i przedstawimy możliwe kierunki współpracy.

  WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA

  Na podstawie zebranych informacji przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

  REALIZACJA I MONTAŻ

  Dobierzemy sposób finansowania odpowiedni dla Twojego biznesu. Dostarczymy komponenty i zrealizujemy projekt.

  OPIEKA NA DŁUGIE LATA

  Serwisujemy sprzęt i monitorujemy działanie systemów po ich wykonaniu.

  Masz pytania?

  Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.