Czyste Powietrze

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia inwestycji OZE. Jego celem jest zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę  nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe i zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wsparciem objęty jest m.in. proces termomodernizacji, zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Działanie programu przewidziane jest na lata 2018-2029, a jego efekty widoczne są jednak już dziś – suma przyznanych dotacji przekroczyła już 4 mld zł w odpowiedzi na ponad 250 000 wniosków! Zakończenie podpisywania umów z beneficjentami planowane jest dopiero na koniec 2027 r. – korzyści z dofinansowania będą dostępne również dla dopiero planowanych inwestycji.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

 • Szybsza spłata inwestycji – dofinansowanie Czyste Powietrze to szansa na otrzymanie aż do 37 000 zł na spłatę poniesionych kosztów, więc pozwala ponieść niższe koszty własne.
 • Dotację możesz łączyć z dofinansowaniem gminnym – regulamin Programu Czyste Powietrze umożliwia finansowanie jednej inwestycji z dwóch różnych źródeł, czyli pozwala na otrzymanie środków również z dotacji przyznawanych przez gminę.
 • Ekologiczne rozwiązania w Twoim domu – inwestując w niskoemisyjne źródła ciepła i energię słoneczną, przyczyniasz się do poprawy jakości powietrza i stanu środowiska.
 • Możliwość sfinansowania fotowoltaiki – wystarczy wypełnienie jednego wniosku, aby otrzymać środki nie tylko na wymianę ogrzewania, ale też na instalację paneli słonecznych.

ZASADY DOFINANSOWANIA

Głównym założeniem programu jest dofinansowanie prac modernizacyjnych w istniejących budynkach jednorodzinnych – nie przewiduje dotacji dla domów w budowie. Program Czyste Powietrze oferuje również dofinansowanie fotowoltaiki do 5 000 zł – warunkiem niezbędnym jest połączenie inwestycji z wymianą źródła ciepła.

Wykonanie audytu energetycznego budynku

Wymianę instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej

Instalację mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych

Demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła, kotłowni gazowej lub innego efektywniejszego źródła ciepła

BENEFICJENCI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

O dofinansowanie mogą wnioskować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami:
 • jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • lokalu mieszkaniowego (z osobną księgą wieczystą) wydzielonego w mieszkalnym budynku jednorodzinnym.
Wysokość przyznawanych środków zależy od dochodów wnioskodawcy:
 • beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł kwalifikują się do otrzymania wsparcia w wysokości do 30 000 zł w ramach poziomu podstawowego,
 • beneficjenci, których średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, kwalifikują się do poziomu podwyższonego z możliwością uzyskania dotacji do 37 000 zł,
 • beneficjenci o średnim miesięcznym dochodzie nie większym niż 1260 zł w gospodarstwie jednorodzinnym lub 900 zł w gospodarstwie wielorodzinnym mogą liczyć na najwyższy poziom dofinansowania wynoszący do 69 000 zł.
Dotacja wyliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku z uwzględnieniem:
 • poziomu dofinansowania, do jakiego kwalifikuje się wnioskodawca (poziom podstawowy lub podwyższony),
 • rodzaju oraz zakresu inwestycji,
 • wysokości kosztów kwalifikowanych obejmujących urządzenia, materiały oraz wykonanie planowanych prac,
 • zakupu i montażu fotowoltaiki – instalacja paneli fotowoltaicznych to szansa na dodatkowe 5000 zł dofinansowania.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście w WFOŚiGW lub dedykowanym Urzędzie Gminy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wniosek Czyste Powietrze można złożyć w oddziale WFOŚIGW właściwym dla lokalizacji planowanej inwestycji.

Urząd Gminy

O dofinansowanie można ubiegać się we lokalnym Urzędzie Gminy (pod warunkiem, że dana gmina bierze udział w Programie Czyste Powietrze).

Zgłoszenie do Programu Czyste Powietrze można złożyć drogą elektroniczną poprzez Portal Beneficjenta lub serwis gov.pl.

Portal Beneficjenta

Korzystanie z Portalu Beneficjenta wymaga założenia konta. Umożliwia wypełnienie i złożenie wniosku online. Uzupełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy następnie dostarczyć do WFOŚiGW w formie papierowej.

Serwis gov.pl

Składanie wniosku poprzez serwis gov.pl pozwala dodać załączniki w formie elektronicznej, więc nie ma potrzeby dostarczać wersji papierowej. Dokument należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Informacje na temat prowadzonych naborów, terminów składania oraz rozpatrywania wniosków znajdują się na stronie WFOŚiGW dla danego województwa. Starając się o dofinansowanie pompy ciepła lub pompy ciepła i fotowoltaiki, należy pamiętać, że środki finansowe są przyznawane tylko dla inwestycji zrealizowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz tych, których realizacja planowana jest w ciągu 30 miesięcy od tej daty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od momentu jego otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli niezbędne będzie wprowadzenie korekty lub uzupełnienia. W przypadku wniosku składanego w Urzędzie Gminy dokumentacja powinna zostać przekazana do WFOŚiGW w ciągu 5 dni roboczych.

Skorzystaj z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze!

Jeśli interesuje Cię możliwość skorzystania z Programu Czyste Powietrze – skontaktuj się z naszym ekspertem ds. finansowania!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiskaoficjalnej stronie programu Czyste Powietrze oraz ulotce programu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić!
Umów się na darmową analizę: Wypełnij formularz  UMÓW WIZYTĘ EKSPERTA

  Wypełnij formularz kontaktowy

  SPOTKANIE

  Nasz ekspert ds. fotowoltaiki skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia terminu spotkania

  OFERTA

  Na podstawie zebranych informacji przedstawimy ofertę realizacji instalacji

  REALIZACJA

  Wykonamy instalację i zaczniesz oszczędzać!

  PROFESJONALNA OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

  Monitorujemy działanie Twojej instalacji 24/7

  Masz pytania?

  Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.