Polityka środowiskowa

Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego

Firma Solar Spot S.A., zajmuje się instalacją i montażem OZE, świadczy kompleksowe usługi wdrażania systemów oszczędzania energii. Jako organizacja dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług dla swoich klientów, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników oraz osób pracujących pod nadzorem organizacji.

Jako cel, stawiamy sobie wypracowanie najwyższej klasy jakości usług, wprowadzenie wysokiej kultury i ochrony środowiska, w której każdy pracownik i współpracownik przejmuje odpowiedzialność za swoją pracę. 

Zobowiązujemy się do:

  • nawiązywania z klientami stosunków partnerskich, a także zaangażowania pracowników w wykonywanie usług spełniających wymagania klientów,
  • ciągłego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • wspierania indywidualnego, wszechstronnego rozwoju osób pracujących pod nadzorem organizacji, zaznajamiania ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz zasadami jej bezpiecznego wykonywania, 
  • dbałości o zapewnienie osobom pracującym pod nadzorem organizacji jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania wystąpieniu: wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych, a także zidentyfikowanych  zagrożeń,
  • kontroli ryzyka związanego ze środowiskiem, zgodnie z ustalonymi kryteriami,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom i w miarę możliwości ograniczeniu negatywnych aspektów środowiskowych występujących w organizacji,
  • konsultacji i współudziału pracowników w zakresie tworzenia i rozwijania SZŚ,
  • prowadzenia działań zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi,
  • stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Niniejsza Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.