Dofinansowania i Projekty UE

Spółka SolarSpot SA otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie p.n.: „Budowa kontenera edukacyjno-dydaktycznego dla mieszkańców woj. wielkopolskiego w ramach rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej z punktem konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze” zgodnie z umową nr 13163/U/400/136/2022 z dnia 10.11.2022 r. do łącznej wysokości 61.416,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta szesnaście złotych).

Przedsięwzięcie polegało na opracowaniu koncepcji kontenera edukacyjno-dydaktycznego, którego celem jest przedstawienie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii, takiej jak: instalacja PV, pompa ciepła, klimakonwektor oraz magazyn energii. Powstały kontener edukacyjno-dydaktyczny przygotowany jest również do pełnienia roli punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze. Informacje edukacyjne zawarte w kontenerze oraz prezentacja instalacji znacznie przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia śladu węglowego, przyczyniających się do zmian klimatycznych. Aby dotrzeć do jak największej liczby przyszłych beneficjentów Programu Czyste Powietrze kontener zaadoptowany został do wersji mobilnej.

www.wfosgw.poznan.pl

Spółka SolarSpot SA otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie p.n.: „Kreatywne warsztaty edukacyjne „Dbamy o czyste powietrze” z wykorzystaniem metod aktywizujących dzieci z klas I-III szkół podstawowych w woj. wielkopolskim na temat zmian klimatycznych i OZE” zgodnie z umową nr 13165/U/400/130/2022 z dnia 10.11.2022 r. do łącznej wysokości 20.358,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych).

Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i instruktażu metodycznego dla nauczycieli z klas I-III z szkół podstawowych, umożliwiających przeprowadzenie zajęć, którym celem jest poznanie i utrwalenie roli czystego powietrza w przyrodzie oraz przekazanie wiedzy na temat jakości wdychanego powietrza, wprowadzenie do  świata rozwiązań, które pomagają sprawić, że w naszym otoczeniu jest więcej czystego powietrza oraz poinformowanie o Programie Czyste Powietrze dzieci i rodziców. Przygotowane materiały były konsultowane i opiniowanie u pracowników naukowych UAM.

Na podstawie przygotowanych materiałów przeprowadzono warsztaty w wybranych klasach I-III w woj. wielkopolskim w miejscowościach wybranych w oparciu o wyniki rankingu Gmin w Programie „Czyste Powietrze” z woj. wielkopolskiego, które znajdują się na dalszych pozycjach: Luboń (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego), Dopiewiec (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej), Dąbrówka (Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu), Puszczykowo (Szkoła Podstawowa Collegium Artes) i Poznań (Spark Academy Szkoła Podstawowa).

Dodatkowo, poza projektem, przeszkolono 227 uczniów z klas I-III w szkołach w Wągrowcu (Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie), Wiry (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich), Plewiska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie), Chomęcice (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera). Zajęcia dla dzieci prowadzone były również w szkołach podstawowych poza Wielkopolską – w Toruniu i Wałbrzychu.

www.wfosgw.poznan.pl

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.