Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – rewolucja czy ewolucja?

fotowoltaika-do-150-kw-bez-pozwolenia-na-budowe

W zeszłym roku nastąpiły spore zmiany w zakresie fotowoltaiki dla firm i przemysłu. Uchwalona została nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która ma na celu zwiększenie udziału energii pochodzącej ze słońca w krajowym zużyciu energii brutto. Proces budowy instalacji fotowoltaicznej ma być teoretycznie prostszy – od teraz systemy PV o mocy do 150 kW nie wymagają już pozwolenia na budowę. Jak to wygląda w praktyce i czy rzeczywiście jest to duży krok naprzód? Czytaj dalej, by poznać najważniejsze informacje dotyczące fotowoltaiki dla firm bez pozwolenia na budowę.

Fotowoltaika dla firm bez pozwolenia na budowę – co musisz wiedzieć?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii podpisana przez Prezydenta RP w dniu 17.08.2023 jest niewątpliwie ważnym krokiem w kierunku transformacji energetycznej w naszym kraju. Zmiany w przepisach mają docelowo zwiększyć udział energii produkowanej ze słońca (obniżenie emisji CO2), pomóc w uniezależnieniu się od paliw kopalnych, a także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W rzeczywistości największą rewolucją jest fakt, że odtąd budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kW nie będzie wymagała pozwolenia na budowę (opracowanie projektu budowlanego + powołanie kierownika budowy) – do tej pory limity mocy były trzykrotnie niższe i wynosiły 50 kW. Silniej promowany jest też rozwój tzw. klastrów energii, czyli podmiotów działających lokalnie, które na mocy porozumienia zajmują się produkcją, konsumpcją, przechowywaniem oraz sprzedażą energii elektrycznej.

Zmiany w Ustawie prawo budowlane dotyczą art. 29 w ust. 4 w pkt 3 w lit. c, gdzie określenie mocy „50 kW” zostaje zastąpione wartością „150 kW”. Modyfikacje przepisów dotyczą nie tylko fotowoltaiki, lecz także pomp ciepła, kolektorów słonecznych wolnostojących i innych urządzeń. Reszta zapisów pozostaje w zasadzie w niezmienionej formie – nadal konieczne będzie m.in.:

 • zachowanie wszelkich wymogów dotyczących procesu budowy oraz warunków bezpieczeństwa;
 • uzyskanie warunków od operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) w przypadku montażu systemów do 150 kW;
 • zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej w celu weryfikacji projektu i ustalenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (dotyczy systemów fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW).

Proces budowy instalacji fotowoltaicznej do 150 kW – jak wygląda?

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców pod kątem inwestycji w rozwiązania OZE i zieloną energię. Proces realizacji projektu staje się łatwiejszy i teoretycznie szybszy – ale jak to wygląda w praktyce? Jak wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy do 150 kW? Poniżej krok po kroku opisujemy wymagane etapy:

 1. Zdobycie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
 2. Jeśli nie ma uchwalonego MPZP, należy uzyskać Warunki Zabudowy (dokument, który określa możliwości zagospodarowania danego terenu).
 3. Uzyskanie Warunków przyłączenia – w kolejnym kroku należy zdobyć Warunki przyłączenia instalacji PV do sieci dystrybucyjnej.
 4. Opracowanie i ustalenie z OSD projektu dokumentacji wykonawczej, telemetrii, telemechaniki, a także Instrukcji Współpracy Ruchowej (określającej współpracę między operatorem sieci a producentem energii).
 5. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą przeciwpożarowym.
 6. Montaż instalacji na ustalonym obszarze i zgłoszenie jej do właściwej jednostki straży pożarnej.
 7. Odbiór fotowoltaiki przez OSD, wykonanie tzw. energetyzacji instalacji (czyli sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami, m.in. kodeksami sieciowymi NC RfG).
 8. Dokonanie wpisu przedsiębiorstwa do Rejestru Wytwórców Energii w małej instalacji, prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Jakie są przewidywane koszty inwestycji w fotowoltaikę dla firm do 150 kW?

Przedsiębiorcy coraz częściej pytają o potencjalne koszty kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kW bez pozwolenia na budowę. Podobnie jednak jak w przypadku mikroinstalacji prywatnych, także i tutaj konieczne jest przeprowadzanie profesjonalnego audytu. Pozwoli on ustalić optymalną lokalizację pod montaż paneli słonecznych, dobrać systemy montażowe i niezbędne elementy instalacji (jak systemy zabezpieczające, okablowanie), a także opracować kosztorys prac.

Przybliżone koszty wykonania fotowoltaiki dla firm o mocy od 50 do 150 kW mogą prezentować się następująco:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW – ok. 100 000 – 140 000 zł netto.
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kW – ok. 190 000 – 260 000 tys. zł netto.
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kW – ok. 300 000 – 400 000 tys. zł netto.

Powyższe wyceny uwzględniają koszty związane z realizacją instalacji, doborem komponentów i montażem. Pamiętaj jednak, że są to koszty szacunkowe – będą się one różnić w zależności od wykorzystywanych modeli ogniw fotowoltaicznych, zastosowanej konstrukcji montażowej czy inwertera. Przybliżone oszczędności wynikające z opisywanych zmian prawnych wahają się w granicach 25-30 tys. zł.

Dla instalacji o mocy większej niż 50kWp dojdą jeszcze koszty wykonania części przyłączeniowej wynikającej z uzyskanych warunków od OSD. Jakie to są koszty – dokładnie możecie przeczytać o tym w naszym artykule w linku poniżej:

Koszty wykonania części przyłączeniowej

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Największe zmiany odczują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a także gospodarstwa rolne, którym zależy na produkcji energii elektrycznej do zaspokojenia własnych potrzeb lub jej dalszej odsprzedaży do sieci. Pojawi się zapewne więcej instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach hal produkcyjnych, magazynów i centrów logistycznych czy bezpośrednio na gruncie obok obiektów budowlanych.

Po zmianie ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii proces inwestycyjny będzie szybszy i prostszy, a koszty administracyjne powinny być zauważalnie mniejsze. Teraz będzie to mniej skomplikowane i czasochłonne.

Instalacja fotowoltaiczna do 150 kW bez pozwolenia na budowę – podsumujmy zmiany, które mogą nastąpić w niedalekiej przyszłości:

 • krótszy czas realizacji inwestycji (uproszczenie procesu);
 • niższe koszty związane z formalnościami administracyjnymi;
 • zwiększenie efektywności energetycznej (inwestycja w instalację fotowoltaiczną o większej mocy przekłada się na możliwość generowania większej ilości energii = bardziej efektywne i ekonomiczne procesy firmowe);
 • nieco szybszy zwrot z inwestycji w fotowoltaikę (większe oszczędności będą wynikać z obniżenia kosztów inwestycyjnych oraz większej efektywności energetycznej nowych instalacji);
 • instalacje fotowoltaiczne będą prawdopodobnie tanieć (co wiąże się ze stałym rozwojem rynku i dostępnych technologii);
 • zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym Polski (przyspieszenie transformacji energetycznej w kraju, dywersyfikacja źródeł energii).

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – podsumowanie

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy i zapisów dotyczących odnawialnych źródeł energii sprawiają, że firmy mogą inwestować w nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kW bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. To spore odciążenie zarówno pod kątem formalnym, jak i finansowym. Jeśli szukasz partnera, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję dotyczącą takiej inwestycji, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Solarspot. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na dużą skalę – wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu, zaczynając od wstępnych ustaleń aż po finalizację budowy.

Jeśli do tej pory odstraszały Cię wymogi i formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę fotowoltaiki dla firm, chętnie wskażemy Ci nowe możliwości!

Skontaktuj się
Prezes Zarządu SolarSpot, który ma ponad 25 lat doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii oraz doświadczenie w tworzeniu biznesu i jego rozwoju w różnych obszarach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.