Czyste Powietrze Plus – wypłata 50% dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu

czyste powietrze +

Od 15 lipca można składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze Plus. Właściciele domów mogą uzyskać dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. 

Nowa opcja działającego od lat programu Czyste Powietrze realizowanego przez NFOŚiGW wprowadza tzw. prefinansowanie inwestycji, dzięki któremu osoby chcące wymienić stare źródło ciepła i/lub przeprowadzić prace termomodernizacyjne w nowych budynkach mieszkalnych mogą liczyć na wypłatę do 50% wartości dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Program Czyste Powietrze Plus – dla kogo?

Z programu Czyste Powietrze Plus mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy planują wymianę starego źródła ciepła i/lub przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. 

Program Czyste Powietrze+ przeznaczony jest wyłącznie dla nowych beneficjentów, czyli osób, które wcześniej nie korzystały z Czystego Powietrza. Szacunkowa kwota I puli dofinansowania wynosi ok. 40 000 zł. Budżet programu ma zbliżyć się do 2 mld zł. 

Jakie zasady ma program Czyste Powietrze+?

Aby otrzymać wypłatę środków przed inwestycją beneficjent musi przesłać wniosek o dotację oraz umowę z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac (wymianę źródła ciepła i/lub termomodernizację budynku). W ramach jednej inwestycji można podpisać umowę z 3 wykonawcami.

Do 50% najwyższej dotacji dla danego wykonawcy zostanie wypłacone bezpośrednio na jego konto jako pewnego rodzaju zaliczka. Umowy można dostarczyć w ciągu 10 dni roboczych na etapie uzupełniania wniosku. 

Prefinansowanie 

Prefinansowanie, czyli opcja wypłaty przed rozpoczęciem inwestycji jest dostępna tylko beneficjentom kwalifikującym się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Chodzi o właścicieli domów, w których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi:

  • do 2189 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • do 1260 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wyższe dotacje

Beneficjenci klasyfikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania mogą otrzymać większe wsparcie – maksymalna wartość dotacji jest wyższa o 10 000 zł. Dotychczas wnioskodawcy z tych dwóch grup mogli liczyć na dotację do 37 000 zł w poziomie podwyższonym i do 69 000 zł w najwyższym.

W ramach programu Czyste Powietrze Plus dofinansowanie będzie wynosić do:

  • 47 000 zł dla poziomu podwyższonego
  • 79 000 zł dla poziomu najwyższego

W ramach prefinansowania przy najwyższym stopniu dofinansowania na start inwestycji będzie można otrzymać do ok. 40 000 zł. 

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

Wnioski można składać wyłącznie poprzez generator wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). Istnieje możliwość złożenia elektronicznego podpisu za sprawą profilu zaufanego. W tym przypadku należy przesłać elektroniczną wersję wniosku. Następnie wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą lub złożyć w gminie. 

W formularzu muszą zostać opisane:

  • rodzaj i wycena przedsięwzięcia, 
  • dane wykonawcy,
  • umowa z wykonawcą. 

Rozpatrzenie ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy ma zostać przesłana I transza na konto wykonawcy – 50% przyznanej dotacji jako zaliczka jego wynagrodzenia. 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia właściciel domu musi złożyć wniosek o płatność, dołączając ostateczną fakturę, protokół odbioru oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego. Rozpatrzenie dokumentacji końcowej wraz z wypłatą pozostałych środków z dotacji powinno nastąpić w ciągu 30 dni. 

Czyste Powietrze+ dla gmin

Samorządy prowadzące punkty konsultacyjno-informacyjne w ramach programu Czyste Powietrze+ otrzymają wyższe finansowanie – 35 000 zł. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tzw. pakietów zachęt jest pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego pod względem terytorialnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz tego należy zawrzeć porozumienie albo aneksować już wcześniej podpisane porozumienie do 30 września 2022 r. 

Rząd zapowiada uproszczenie zasad współpracy między samorządami a WFOŚiGW w zakresie rozliczania i wypłacania środków. Planuje również zwiększenie przejrzystości wytycznych dotyczących realizacji działań wspierających mieszkańców we wnioskowaniu i rozliczaniu się z programu Czyste Powietrze Plus. 

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.