Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Postawione przed Polską, jak i innymi krajami Unii Europejskiej, cele środowiskowe nakazują odejście od tradycyjnych źródeł energii na rzecz OZE. W związku z tym rządy wielu krajów wprowadzają różnego rodzaju programy, które mają zachęcić ludzi do inwestowania w technologię, która nie szkodzi naturze. Jednym z głównych sposobów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii jest ulga termomodernizacyjna. Podatnicy, którzy ocieplili swój dom mają możliwość uwzględnić poniesione koszty w PIT 37. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy wam, jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną, kto może to zrobić i na jakich warunkach. 

W tym roku po raz kolejny możliwe jest odliczenie termomodernizacji w PIT 37. Osoby, które w poprzednim roku zainwestowały w ocieplenie budynku, mogą teraz rozliczyć poniesione koszty w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ulga termomodernizacyjna to jeden z rodzajów dofinansowania na fotowoltaikę. Można ją zastosować poprzez usługę Twój e-PIT. To system internetowego wypełniania dokumentów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie każda dostępna do rozliczenia opcja dokonuje się w nim automatycznie. Dotyczy to przede wszystkim usług, które wymagają udokumentowania poniesionych wydatków. Ich przykładem jest właśnie ulga termomodernizacyjna. Oznacza to, że podatnicy muszą aktywować ją samodzielnie, uzupełniając wszystkie niezbędne dane. 

Ulga termomodernizacyjna PIT 37 aktywuje się poprzez otwarcie głównego okienka na stronie Twój e-PIT, gdzie można wstępnie wypełnić zeznanie podatkowe. Następnie należy skorzystać z przycisku „dodaj” lub „zmień ulgi”. Wyświetli się nam pole, w którym mamy podać kwotę odliczenia od podatku (pozycja 31 z załącznika PIT/O).

Zastanawiając się, jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, należy skupić się na załączniku PIT/O. Nie jest to samodzielna deklaracja podatkowa. Oznacza to, że można ją składać wyłącznie z drukiem PIT, a dokładniej z: PIT 28, PIT 28S, PIT 36, PIT 36S, PIT 36L, PIT 36LS oraz PIT 37. W załączniku znajduje się wiersz zatytułowany „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, gdzie należy wpisać kwotę odliczenia wydatków na ocieplenie budynku od rocznego dochodu.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ile można odliczyć ulgi termomodernizacyjnej?

Każda inwestycja z poprzedniego roku dokonana w celu termomodernizacji może zostać odliczona od podatku w następnym roku. Odliczenie to może jednak odbywać się tylko do ściśle określonej granicy kosztów. Limit odliczeń za ulgę termomodernizacyjną wynosi 53 000 zł. Jest to maksymalna wartość dla przedsięwzięć dokonywanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Ulga termomodernizacyjna w PIT 37 dotyczy wydatków poniesionych w okresie do 3 lat liczonych od końca roku, w którym rozpoczęto realizację inwestycji. Koszty należy ująć w załączniku PIT/O w części B, a dokładniej w polu numer 31 po stronie podatnika lub 32 po stronie małżonka. Aby ulga termomodernizacyjna została poprawnie rozliczona, podana kwota musi pokrywać się z dochodem rocznym. Jeśli dochód jest mniejszy niż poniesione wydatki, ulgę można odliczać również w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat liczonych od roku, w którym rozpoczęto inwestycję. Ważną informacją jest również to, że nie można odliczyć wszystkich wydatków od dochodu w jeden rok. Możliwe jest jednak korygowanie deklaracji za wcześniejsze deklaracje podatkowe. 

Czego dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Wiedząc już, jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT 37, należy przyjrzeć się, jakie wydatki można uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Informacje na ten temat zostały precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W dokumencie znajduje się lista obejmująca wszystkie przedmioty i usługi, które są potrzebne, aby zrealizować projekt termomodernizacji. 

Wydatki, które mogą być rozliczone w kwocie do 53 000 zł muszą dotyczyć inwestycji, która zostanie zapoczątkowana i zakończona w tym samym roku. Jeśli nie uda się zakończyć prac w tym terminie, trzeba zwrócić wcześniej otrzymane środki. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z ociepleniem domu jednorodzinnego, które przyczyniają się do tego, że zaoszczędzona zostanie energia potrzebna do ogrzania budynku. 

Czego dotyczy ulga termomodernizacyjna?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można wykonać prace, w wyniku których następuje:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej,
  • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnej sieci energetycznej oraz zasilających je źródłach ciepła,
  • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła w wyniku podłączenia budynku do centralnego źródła ciepła i likwidacji źródła lokalnego,
  • częściowa lub całkowita zmiana źródeł energii na OZE lub kogeneracja energii elektrycznej i ciepła. 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać osoba, która dokonała inwestycji obejmującej wyburzenia i odbudowy części budynku, a następnie ocieplenia całego domu. Podczas pracy można wykonać nową elewację, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, a także zastąpić stare źródło ciepła bardziej efektywnym urządzeniem (np. kocioł gazowy, grzejnik). Inwestor może również przebudować poddasze. Dotyczy to sytuacji, w której zmienia się kształtu dachu, ale nie zwiększa wysokości ścian kolankowych. W takim przypadku ociepla się ściany i nowy dach, ale w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wyłącznie wydatek związany z zakupem wełny wykorzystywanej do izolacji ścian kolankowych. Kosztu ocieplenia reszty budynku się nie uwzględnia.

Nie trzeba mieszkać w domu, w którym przeprowadza się termomodernizację. Można go wynajmować i wciąż korzystać z ulgi. Właściciele dwóch budynków mogą odliczyć wydatki na ocieplenie każdego z nich, jednak przysługiwać im będzie tylko jeden limit wynoszący 53 000 zł. 

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w przypadku garażu? Kwestia ta jest odrobinę bardziej skomplikowana. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, o jakim rodzaju zabudowania mowa. Jeśli garaż jest integralną częścią budynku, czyli stanowi spójną całość z domem jednorodzinnym, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Z prawnego punktu widzenia wciąż jest to jedna nieruchomość. Jeśli natomiast garaż jest odrębnym obiektem, jego ocieplenia nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład rozliczenia

Aby dokładnie wyjaśnić, jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT 37, warto posłużyć się przykładem. Jeśli podatnik w 2020 r. zainwestował 45 000 zł w termomodernizację, a jego dochody były mniejsze (np. wynosiły 30 000 zł rocznie), musiał sfinansować resztę kosztów za sprawą swoich oszczędności. W takim przypadku w formularzu PIT za 2020 r. należy odliczyć kwotę dochodu, czyli 30 000 zł. Pozostałe wydatki rozlicza się w kolejnych deklaracjach. Podatnik ma na to maksymalnie 6 lat. 

Jeśli podatnik zainwestuje w termomodernizację budynku kwotę 45 000 zł, może pomniejszyć swoją podstawę obliczenia podatku o całą tą wartość (45 000 zł). Podczas okresu korzystania z ulgi termomodernizacyjnej, nie odda Skarbowi Państwa blisko 8 000 zł (w przypadku stawki podatku wynoszącej 17%). Oznacza to, że musi odliczyć 35 000 zł za rok 2020, a pozostałe 10 000 zł może odliczyć w zeznaniu przyszłorocznym.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.