Pompy ciepła i fotowoltaika – dofinansowanie w 2022 r.

Fotowoltaika - dofinansowanie w 2022 r.

Rosnące ceny prądu sprawiają, że wszyscy poszukujemy oszczędności i w tym celu coraz chętniej sięgamy po OZE. Pompy ciepła i fotowoltaika obniżają rachunki w długiej perspektywie czasu, a do tego – możemy zmniejszyć koszt inwestycji poprzez rządowe dofinansowanie. Sprawdź, jakie dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła jest dla Ciebie dostępne w 2022 r.  

Fotowoltaika – dofinansowanie w 2022 r.

Według badań przeprowadzonych przez ARC pod tytułem OZE INDEX – Fotowoltaika oczami Polaków, większość inwestycji w mikroinstalacje była spowodowana możliwością produkcji darmowej energii elektrycznej ze Słońca (ponad 60% respondentów), a także dostępnością dotacji (dla 50% badanych dofinansowanie do fotowoltaiki stanowiło kluczowy czynnik podczas podjęcia decyzji o zakupie instalacji). Na jakie zatem możesz liczyć dofinansowanie na fotowoltaikę w 2022 r.?

Dofinansowanie do fotowoltaiki i technologii zarządzania energią – Mój Prąd

W przeciągu ostatniego półrocza zaszły liczne zmiany na rynku energetycznym, w wyniku czego zasady udzielania dopłaty do fotowoltaiki w 2022 r. również różnią się od poprzednich edycji. Największa rewolucja zaszła w programie Mój Prąd, który od teraz skierowany jest wyłącznie do prosumentów w nowym systemie rozliczeń net-billing.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dotyczy instalacji o mocy od 2 do 10 kW, które muszą zostać zamontowane i podłączone do sieci, a także rozwiązań zwiększających autokonsumpcję, takich jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią.

Program Mój Prąd 4.0 będzie zapewne najpowszechniejszą formą dopłaty do fotowoltaiki w 2022 r., gdyż oferuje wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji wynoszącej aż do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Beneficjenci mogą liczyć maksymalnie na 20 500 zł dofinansowania do fotowoltaiki wraz z całością rozwiązań zwiększających autokonsumpcję.

Aby otrzymać dotację z programu Mój Prąd, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną razem z całą wymaganą dokumentacją.

Dowiedz się więcej o programie Mój Prąd!

Fotowoltaika – odliczenie podatku 2022 r. 

Koszt inwestycji w OZE można obniżyć nie tylko poprzez dofinansowanie do fotowoltaiki, ale także odliczenie inwestycji od podatku PIT i VAT. Dostępne w polskim ustawodawstwie ulgi stanowią realnie działające narzędzia fiskalne przeznaczone dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych będących płatnikami podatku rolnego (czyli rolników), a także przedsiębiorstw. 

Przede wszystkim jest to ulga termomodernizacyjna, z której mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych, którzy rozliczają się liniowo, według skali podatkowej bądź ryczałtem. Takie rozwiązanie umożliwia odpisanie poniesionych kosztów inwestycji od podstawy opodatkowania do kwoty 53 000 zł. 

Ulga dla rolników na fotowoltaikę pozwala z kolei odliczyć od podatku rolnego do 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej, przy czym odliczenia nie można dokonywać dłużej niż 15 lat ani łączyć go z programami oferującymi dofinansowanie do fotowoltaiki ze środków publicznych.

Przedsiębiorstwa mogą zaś skorzystać z zwrotu podatku, czyli odliczenia VAT od podatku należnego. Warto przy tym wspomnieć, że VAT dla klientów biznesowych na instalacje fotowoltaiczne wynosi 23%.

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 r.

Rok 2022 r. zdecydowanie będzie pod znakiem pompy ciepła. Tanie i ekologiczne systemy grzewcze na energię odnawialną (przede wszystkim powietrze pompy ciepła) pobijają rekordy sprzedaży. Duże znacznie pod tym względem ma cel klimatyczny nałożony na Polskę przez Unię Europejską.

Potrzeba poprawy jakości powietrza oraz transformacji energetyki w stronę OZE wymuszają coraz aktywniejsze działania rządu nakierowane na wsparcie i popularyzację rozwiązań energetycznych, które nie stanowią poważnego obciążenia dla środowiska. Startują kolejne programy oferujące dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 r. z perspektywą na kolejne lata.

Dotacja do pompy ciepła – Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest ogólnopolskim program wsparcia inwestycji OZE, który ma za zadanie zmniejszyć poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości już wybudowanych.

O dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 r. mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu (z osobną księgą wieczystą).

Wsparcie dotyczy m.in.: termomodernizacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, demontażu starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu pompy ciepła, kotłowni gazowej lub innego efektywniejszego źródła ciepła.

Maksymalne dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wynosi:

  • 30 000 dla poziomu podstawowego,
  • 37 000 dla poziomu podwyższonego,
  • 69 000 dla poziomu najwyższego. 

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrze!

Czyste Powietrze Plus

W 2022 r. wystartowała również dodatkowa opcja programu Czyste Powietrze, która pozwala pozyskać środki na wymianę źródła ciepła w formie prefinansowania. Wnioskując o dotację w ramach Czystego Powietrza Plus, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaca do 50% wartości dofinansowania na konto wykonawcy prac jako zaliczkę. Resztę przyznanych środków wnioskodawca otrzymuje do 30 dni po zakończeniu inwestycji.

Maksymalne dofinansowanie z programu Czyste Powietrze Plus wynosi:

  • 47 000 dla poziomu podwyższonego, 
  • 79 000 dla poziomu najwyższego.

Dofinansowanie do pompy ciepła – Moje Ciepło

Program Moje Ciepło to nowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, w tym walka ze zjawiskiem smogu. Dofinansowanie do pompy ciepła udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji i odnosi się do:

  • gruntowych pomp ciepła,
  • pomp ciepła powietrze/woda,
  • pomp ciepła powietrze/powietrze.

Wsparciem objęte są wyłącznie urządzenia pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania lub ogrzewania razem z instalacją ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że pompy ciepła wykorzystywane tylko do c.w.u. nie mogą zostać dofinansowane. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 30% kosztów kwalifikowanych (do 40% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) poniesionej inwestycji.

W ramach programu Moje Ciepło dotacja wynosi do:

  • 7 000 zł w przypadku powietrznych pomp ciepła (typu powietrze/woda i powietrze/powietrze),
  • 21 000 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła.
Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.