Fotowoltaika do 150 kW – Koszty wykonania części przyłączeniowej wynikającej z uzyskanych warunków od OSD

Minęło już kilka miesięcy od wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy o OZE z dnia 17 sierpnia 2023. W szczególności chodzi o jedną z aktualizacji w Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506 i 1597)

w art. 29 w ust. 4 w pkt 3 w lit. c wyrazy „50 kW” zastępuje się wyrazami „150 kW”.

Zmiana ta dotyczy prawa budowlanego – daje inwestorom możliwość wybudowania instalacji o mocy do 150kWp bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, bez nadzoru budowlanego.

Tyle dobrych wiadomości. Pozostałe parametry nie uległy zmianie. Definicja mikroinstalacji pozostała bez zmian. Czyli z punktu widzenia zakładu energetycznego zostały nam stare limity – instalacja do 50kWp przyłączana na podstawie zgłoszenia z możliwością rozliczania prosumenckiego. Instalacja do 150kWp – konieczne jest przejście procedury uzyskania warunków z OSD.

To co krok po kroku należy zrobić, żeby móc formalnie użytkować instalację o mocy powyżej 50kWp i nie większej niż 150kWp?

 1. Pozyskać Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – jeżeli obszar, na którym planowana jest inwestycja taki posiada.
 2. Uzyskać Warunki Zabudowy (WZ) – w przypadku gdy nie ma uchwalonego MPZP. Przy instalacji gruntowej jest to konieczne – dokonujemy zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Jednak przy instalacji dachowej to już takie jednoznaczne nie jest. W większości przypadków nie ma konieczności – często dostajemy odpowiedź – nie ma nowej zabudowy, nie ma potrzeby WZ. Warto jednak złożyć zapytanie do odpowiedniego urzędu.
 3. Uzyskać Warunki przyłączenia (WP) instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Pamiętać trzeba, że moc instalacji nie może być większa niż moc umowna przyłącza.
 4. Opracować i uzgodnić z OSD projekt telemetrii i telemechaniki (zakres wynikać będzie z WP).
 5. Uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ppoż.
 6. Wybudować instalację fotowoltaiczną i zgłosić ją do właściwej jednostki straży pożarnej.
 7. Przeprowadzić odbiory, testy zgodnie z obowiązującymi normami – czyli dokonać energetyzacji instalacji.
 8. Dokonać Wpisu do Rejestru Małych Wytwórców prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

W całej procedurze pomijamy jedynie jeden punkt – czyli całość procesu uzyskania Pozwolenia na Budowę. Oszczędzamy przy tym ponad 30 tys. zł i około 3 miesięcy.

No dobrze, to co dalej – ile czasu potrzeba na warunki, projekty, uzgodnienia i odbiory z OSD?

To zależy – i tu jest wiele zmiennych, ale możemy to zbić do kilku grubych zadań:

 1. WP – W zależności od sposobu przyłączenia przedsiębiorstwa do OSD:
  1. po wysokim napięciu – 150 dni,
  2. po średnim napięciu – 120 dni,
  3. po niskim napięciu – 30 dni

a często zdarza się, że OSD wydłuża tą procedurę (do 60 dni mają prawo)

 1. Opracowanie i uzgodnienie z OSD telemetrii i telemechaniki – czas trwania od 1,5 miesiąca wzwyż, koszty w zależności od zakresu 25-40tys zł
 2. Dostosowanie układu pomiarowego wg uzgodnionego projektu – tu rozpiętość jest duża i zależy od wielu czynników, jeśli mamy miejsce, nie musimy nic przerabiać na średnim napięciu (SN) to koszt zaczyna się od 75 tys. zł

Podsumowując – przy instalacji 150kWp musimy liczyć się z dodatkowym kosztem od 100 tys. wzwyż.

Nawet, jeśli doliczymy te 150 tys. zł do takiej instalacji, przy cenie energii z dystrybucją na poziomie 1100 zł / MWh to czas zwrotu zamyka się w czwartym roku. Oczywiście pod warunkiem, że została odpowiednio dobrana do Twojego zapotrzebowania na energię i sposobu jej konsumpcji.

Jeśli rozłożymy na 20 lat koszt vs wyprodukowana energia, to energia ta kosztuje 210 zł / MWh.

Czy to dużo, czy nadal się opłaca – to zależy od Ciebie inwestorze, jak analizujesz inwestycję w zmniejszenie kosztów energii – a pamiętaj, że ta inwestycja będzie pracować 20 i więcej lat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instalacji fotowoltaicznej do 150kW – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się
Prezes Zarządu SolarSpot, który ma ponad 25 lat doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii oraz doświadczenie w tworzeniu biznesu i jego rozwoju w różnych obszarach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.