Zielona energia dla gospodarstwa – nowa dotacja, krótki czas składania wniosków

zielona energia w gospodarstwie rolnym

Aż 150 tys. zł dotacji na instalację fotowoltaiczną z magazynem energii i pompą ciepła mogą uzyskać rolnicy w nowym programie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obszar zielona energia w gospodarstwie (PROW 2014-2020). Uwaga! Jest krótki termin składania wniosków – tylko od 31 stycznia do 1 marca br.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji może skorzystać rolnik tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Ważne, żeby osoba składająca wniosek o dotację dysponowała przynajmniej 1 ha gospodarstwa rolnego.

Na wyższe dofinansowanie, do 60% kosztów kwalifikowanych, mogą liczyć „młodzi rolnicy”, do 40 r.ż., którzy spełnią dodatkowe warunki. Pozostali rolnicy mogą uzyskać do 50% refundacji.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w rozwoju zielonej energii dla gospodarstwa rolnego obejmuje m.in.:

  • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii;
  • zakup pompy ciepła – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
  • zakup systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;

Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 (kW), w tym – całkowita moc wykorzystana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kW i stanowić więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Podatek Vat nie jest kosztem kwalifikowanym!

Minimalny koszt inwestycji, który uprawnia do ubiegania się o wsparcie, to 15 tys. zł netto.

Ocena wniosków

Dotacja będzie przyznawana w oparciu o ocenę punktową wniosku. Wyższą ocenę uzyskają wnioski złożone przez rolników, którzy:

  • wykorzystają wysokiej jakości elementy zestawu fotowoltaicznego;
  • prowadzą działalność ekologiczną z certyfikatem uczestnictwa w unijnym systemie jakości;
  • przeprowadzą inwestycje na obszarze m.in. parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu czy obszarach Natura 2000;
  • ukończyli szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiążą się do jego ukończenia nie później niż do 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej;
  • posiadają produkcję zwierzęcą na poziomie co najmniej 5 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza);

SolarSpot przygotował rozwiązania, które umożliwią klientom sprawne składanie wniosków. Zapraszamy do kontaktu.

Interesuje się zrównoważonym rozwojem, śladem węglowym i wykorzystaniem energii odnawialnej w biznesie. Ekonomistka z wykształcenia, do której przemawiają liczby i fakty. Promuje zachowania ekologiczne z pobudek egoistycznych, dla zdrowszego i lepszego świata dla swoich trzech synów.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.