Zaczyna się nabór wniosków do programu Agroenergia!

program Agroenergia

1 października rozpoczyna się nabór wniosków do programu Agroenergia. O dotację mogą ubiegać się rolnicy, którzy zakupili instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła. Zależnie od rodzaju inwestycji program może pokryć nawet do 20% kosztów kwalifikowanych. Jakie dokładnie koszty uwzględnia Agroenergia, kto może skorzystać z dotacji oraz na jakich warunkach?

Agroenrgia to rządowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma ograniczyć negatywny wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne. Cel ten możemy osiągnąć poprzez dofinansowanie inwestycji zapewniających samodzielność energetyczną na obszarach wiejskich. Wzrost udziału OZE w krajowym miksie energetycznym ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, a także poprawić jakość powietrza. 

Program składa się z dwóch części. Do pierwszej z nich nabór rusza wraz z początkiem października. Dotacje obejmują fotowoltaikę i pompy ciepła dla gospodarstw rolnych. Druga część trwa od lipca, dofinansowując inwestycje w biogazownie oraz elektrownie wodne. 

Kto może skorzystać z programu Agroenergia?

Agroenergia jest programem przeznaczonym dla rolników i obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę samowystarczalności energetycznej. Sfinansowane zostaną wyłącznie nowe inwestycje z zakresu OZE, czyli na przykład elektrownie słoneczne, które pokrywają zapotrzebowanie energetyczne właściciela. 

Program Agroenergia dofinansowuje inwestycje na zakup i montaż:

  • mikroinstalacji fotowoltaicznych,
  • mikroinstalacji wiatrowych, 
  • pomp ciepła,
  • instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte systemy wytwarzające energię o mocy od 10 do 50 kW. W przypadku magazynów energii dotacja jest możliwa tylko, gdy występują razem z panelami fotowoltaicznymi. Muszą one zwiększać poziom autokonsumcji w miejscu generowania zielonej energii. W ocenie wniosków uwzględnia się maksymalny jednostkowy koszt brutto. 

Na co można uzyskać dotację z programu Agroenergia?

Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji, która jest naliczana procentowo względem kosztów kwalifikowanych.

 Agroenergia może pokryć do:

  • 20% kosztów kwalifikowanych, gdy instalacja o mocy od 10 do 30 kW kosztuje do 15 000 zł,
  • 13% kosztów kwalifikowanych, gdy instalacja o mocy do 50kW kosztuje do  25 000 zł. 

Program uwzględnia powstawanie instalacji hybrydowych. Ty systemy łączące fotowoltaikę lub elektrownię wiatrową z pompą ciepła. Muszą funkcjonować jako jeden układ, czyli obejmować taką samą lokalizację. Maksymalna dotacja może wynosić 10 000 zł.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 20% kosztów kwalifikowanych, gdy wniosek uwzględnia magazyn energii. Koszt kwalifikowany zakupu urządzenia wynosi do 50% kosztów produkcji energii. Agroenergia może wspomóc zakup magazynu energii, jeśli jest on zintegrowany z fotowoltaiką lub elektrownią wiatrową. Musimy najpierw złożyć wniosek w sprawie elektrowni, a następnie możemy ubiegać się o dotację na baterie. Nie można z kolei oczekiwać wsparcia zakupu samego urządzenia. 

Jak wygląda składanie wniosków?

Wnioski o dotacje w ramach Agroenergii można składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów otrzymuje się, gdy zakończy się przedsięwzięcie. Inwestycja nie może być rozpoczęta zanim nie zostanie złożony wniosek o dotację. Oznacza to, że w programie nie mogą wziąć udział osoby, które zamówiły lub zakupiły urządzenia, które chcą objąć dotacją. Dotacji nie dostaną właściciele w sytuacji, gdy wcześniej zawarli umowę lub zlecili montaż. 

Dofinansowane urządzenia muszą być nowe, czyli wyprodukowane do 2 lat przed ich planowanym montażem.  Przedsięwzięcie kończy się w chwili przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej i podpisania umowy z zakładem energetycznym. Inwestycja w pompy ciepła, magazyny energii lub instalacje hybrydowe kończy się w chwili, gdy wydaje się protokół odbioru. Wnioskodawca musi korzystać z dofinansowanego systemu przez minimum 3 lata. 

Program Agroenergia nie łączy się z innymi dofinansowaniami udzielanymi w ramach środków publicznych. Wyjątkiem są programy i pożyczki Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, gdy zapewniają środki zwrotne.

Więcej informacji o programie Agroenergia znajdziesz tutaj.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.