System opustów został przedłużony!

netmetering-netbilling

Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów od 1 kwietnia. Dotychczasowy system opustów zostanie zlikwidowany. Jeśli chcesz skorzystać z wcześniejszego modelu rozliczeń i odzyskać za darmo do 80% zmagazynowanej w sieci energii, musisz złożyć poprawny wniosek o przyłączenie do 31 marca. 

Aktualnie funkcjonujący system opustów jest rozliczeniem bezgotówkowym. Prosument mógł odzyskać za darmo większość energii zmagazynowanej w sieci elektroenergetycznej. Dla instalacji o mocy do 10 kW upust wynosił 80%, a powyżej 10 kW – 70%.

Nowelizacja Ustawy o OZE likwiduje jednak dotychczasowy sposób rozliczenia, zastępując go modelem 1:1. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r. 

Po tym terminie prosumenci będą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii, a w okresach mniejszej wydajności fotowoltaiki – zakupywać ją z sieci elektroenergetycznej.  Zmiana ta może zadziałać na niekorzyść prosumentów. Mogą oni osiągnąć mniejsze oszczędności na rachunkach za prąd, a tym samym wydłuży się okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę. 

Niepewność nowego systemu sprawia, że wiele osób chce zdążyć z montażem instalacji fotowoltaicznej przed ostatecznym terminem. Aby jednak móc skorzystać z okresu przejściowego i wciąż rozliczać się na wcześniejszych zasadach, trzeba wykonać dwie czynności. Po pierwsze nie tylko zamontować panele, a po drugie – podłączyć mikroinstalacje do lokalnej sieci elektroenergetycznej. Początkowo termin ostateczny wskazywał na koniec stycznia 2022 r., jednak na szczęście nowa interpretacja przepisów daje prosumentom nieco więcej czasu. 

Jeśli chcesz rozliczać się w systemie opustów, musisz złożyć kompletny i poprawnie wypełniony wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Termin ostateczny to 31 marca 2022 r. Tylko w ten sposób możesz zostać objęty okresem przejściowym i przez kolejne 15 lat obowiązywać Cię będą wcześniejsze zasady, czyli odzyskasz za darmo 70-80% zmagazynowanej energii.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.