SolarSpot SA z certyfikatem ISO 14001:2015

Otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015) w zakresie: Instalacja i montaż OZE. Kompleksowe wdrażanie systemów oszczędzania energii. 

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego świadczy o zwiększonej świadomości SolarSpot w kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Spośród wszystkich norm międzynarodowych, ISO 14001 jest najbardziej uznaną i najczęściej stosowaną na całym świecie. Po raz pierwszy certyfikat został wydany w 1996 roku i od tamtego czasu stanowi najważniejszy zbiór praktyk dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Norma ma charakter ogólny –  może być zastosowana we wszystkich organizacjach, bez względu na wielkość czy branżę. Wykorzystuje się ją do całego zakresu działalności celem poprawy efektywności środowiskowej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami polityki środowiskowej. 

ISO 14001 opiera się na dwóch podstawach: 

  • ciągłym doskonaleniu,
  • zgodności z wymaganiami prawnymi.

SolarSpot SA otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015) w zakresie: Instalacja i montaż OZE. Kompleksowe wdrażanie systemów oszczędzania energii. Stanowi on potwierdzenie, że jako firma potrafimy aktywnie określać i rozumieć aspekty środowiskowe swojej działalności, produktów i usług, a także związanych z nimi skutków dla naszej planety. Wpisujemy się w ramy zarządzania nakierowanego na zmniejszanie szkodliwego wpływu na przyrodę oraz spełniamy wymagania prawne w tej kwestii.  

Spełnienie norm ISO 14001:2015 jest dla SolarSpot potwierdzeniem działalności w zgodzie z ochroną środowiska, a także zgodne z naszą misją. W codziennych kontaktach z biznesem staramy się zachęcać do postrzegania ochrony środowiska, a właściwie wymogów z tym związanych, jako wyzwań, przynoszących szanse i korzyści, które możemy wspólnie osiągnąć. Realizując projekty OZE, pomagamy firmom nie tylko obniżać koszty energii elektrycznej, ale również obniżać ich ślad węglowy, o który coraz częściej pytają klienci i który zaczynają raportować swoim partnerom biznesowym – mówi Przemysław Błaszczyk, Prezes SolarSpot.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.