Ruszył nabór wniosków do programu Moje Ciepło!

dofinansowanie Moje Ciepło

Z dofinansowania na pompę ciepła mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych. Maksymalna dotacja wynosi 21 tys. zł. 

Program Moje Ciepło to nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza, w tym walka ze zjawiskiem smogu.

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji dotyczy inwestycji w ekologiczne źródła ciepła: 

  • gruntowe pompy ciepła,
  • pompy ciepła powietrze/woda,
  • pompy ciepła powietrze/powietrze.

Aby pompa ciepła mogła zostać objęta dofinansowaniem, musi pracować na potrzeby centralnego ogrzewania lub ogrzewania razem z instalacją c.w.u. Oznacza to, że pompy ciepła przeznaczone wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie są wliczone do programu.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Budżet programu Moje Ciepło wynosi 600 mln zł. Beneficjenci mogą uzyskać do 30% (do 40% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych poniesionej inwestycji. W przypadku gruntowych pomp ciepła maksymalna wartość dotacji równa się 21 tys. zł. Dla modeli typu powietrze/woda i powietrze/powietrze największa wysokość dofinansowania to 7 tys. zł. 

Jakie są wymagania inwestycyjne?

Wsparcie z programu Moje Ciepło dotyczy inwestycji w powietrzną, wodną lub gruntową pompę ciepła, która spełnia wskazane w regulaminie wymagania. Dla temperatury zasilania 55°C musi posiadać minimalną efektywność energetyczną na poziomie A++. Pompy typu powietrze/powietrze w systemie centralnego ogrzewania dla całego budynku muszą spełniać co najmniej klasę A+ przyporządkowaną do klimatu umiarkowanego. Klasa urządzenia znajduje się na karcie produktu i etykiecie energetycznej. 

Ważną kwestią jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, przy czym wymaganie to jest inne dla każdej tury programu. W pierwszym naborze (od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.) wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może być większy niż 63 kWh/m2. W kolejnych edycjach programu wartość ta zostanie zaostrzona do 55 kWh/m2. W obu przypadkach dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie nowym budynkom o wysokiej energooszczędności. 

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło?

Z programu Moje Ciepło mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym obiektów będących w budowie. Na dzień składania wniosku nie może być złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyjątek stanowią zawiadomienia złożone nie wcześniej niż 01 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca musi być wskazany na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Preferowane jest także, aby ta sama osoba widniała jako nabywca na fakturze za pompę ciepła. 

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór kończy się 31 grudnia 2022 r.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.