Program Mój Elektryk

program mój elektryk

Mój Elektryk to rządowy program wspierający zakup lub leasing samochodów elektrycznych. Z dotacji mogą skorzystać indywidualni nabywcy, firmy, instytucje oraz mikroprzedsiębiorcy. Aby ubiegać się o dofinansowanie samochodu elektrycznego wnioskodawca musi spełnić pewne warunki, które dokładnie Wam wyjaśniamy w dzisiejszym artykule. Sprawdź, jakie są założenia programu Mój elektryk dla firm, jakie auta można wnioskować, a także ile wynosi maksymalne wsparcie. 

Jak cel ma program Mój Elektryk?

Postępujące zanieczyszczenie środowiska wymusza zmiany w podejściu do gospodarki, szczególnie w sektorze transportu. Szczególnym problemem jest emisja spalin. Samochody generują szkodliwe substancje, które zanieczyszczają powietrze i przyczyniają się do powstawania smogu. Z kolei kiepska jakość powietrza doprowadza do rozwoju chorób układu dróg oddechowych i alergii. Większość smogu to tzw. unos wtórny, czyli wszelkie pyły, które zalegają na ulicach, po czym są wzbijać w powietrze poprzez ruch pojazdów i pieszych. Unos wtórny powstaje wskutek ścierania opon i hamulców samochodowych, a także nawierzchni jezdni i torowisk tramwajowych. Z tego względu tak istotne jest regularne czyszczenie ulic i chodników. Jednak nawet utrzymanie idealnie czystych dróg nie usunie z atmosfery spalin pochodzących z rur wydechowych. 

Odejście od samochodów spalinowych na rzecz pojazdów elektrycznych stanowi podstawę działań mających poprawić jakość powietrza. Wykorzystanie paliw kopalnych wiąże się ze zubożeniem zasobów naturalnych, które najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 40-50 lat wyczerpią się zupełnie. Rozwiązaniem problemu są samochody zeroemisyjne, które do zasilania mogą wykorzystywać energię odnawialną, np. pochodzącą z elektrowni słonecznych. 

Trend elektromobilności jest promowany zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na całym świecie. W związku z tym polski rząd przygotował program Mój Elektryk, który ma na celu zredukować emisję zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji mogących obniżyć zużycie paliw kopalnych. Program ma zapewnić wsparcie inwestorów w zakupie lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. 

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Mój Elektryk to pierwsze w Polsce program wsparcia elektromobilności za sprawą rządowych dotacji. Wyjątkowość programu polega na tym, że z dofinansowania mogą być przyznawane zarówno indywidualnym nabywcom aut, jak i przedsiębiorcom zainteresowanym alternatywnymi sposobami finansowania (np. leasing, najem długoterminowy). 

Bankiem operatorem, czyli dysponentem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Będzie on przekazywał dotację firmom leasingowym oferującym najem długoterminowy samochodów elektrycznych. Łączna pula środków przeznaczonych dla firm wynosi 400 mln zł. Termin na wykorzystanie wynosi 5 lat, od 2021 r. do 2026 r. NFOŚiGW rozważa jednak rozszerzenie puli o dodatkowe środki w przypadku dużego zainteresowania programem Mój Elektryk. 

W ramach programu Mój Elektryk można uzyskać maksymalną dotację w wysokości 27 000 zł. W przypadku osób prywatnych konieczne jest spełnienie pewnego warunku, a mianowicie trzeba posiadać Kartę Dużej Rodziny (KDR). Z przedsiębiorcami jest trochę inaczej. Jednoosobowa działalność gospodarcza może starać się o maksymalną dopłatę bez posiadania KDR, jeśli cena pojazdu elektrycznego nie przekroczy 225 000 zł, a roczny przebieg będzie większy niż 15 000 km. Deklaracja przebiegu nie jest wymagana, lecz wtedy można uzyskać mniejszą dotację – 18 750 zł.  

Dopłaty w ramach programu Mój Elektryk dla osób fizycznych:

  • 18 750 zł na samochód kosztujących do 225 000 zł,
  • 27 000 zł  na samochód kosztujący dowolną kwotę, jeśli wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

Dopłaty w ramach programu Mój Elektryk dla firm, organizacji i mikroprzedsiębiorstw:

  • 18 750 zł na samochód kosztujący do 225 000 zł,
  • 27 000 zł na samochód kosztujący do 225 000 zł przy deklaracji przebiegu min. 15 000 km.

Program Mój Elektryk uwzględnia również dotację dla firm na jednoślady, trzy- i czterokołowce, a także samochody dostawcze. 

Mój Elektryk – jakie auta obejmuje?

NFOŚiGW udziela dotacji do zakupu, leasingu oraz wynajmu aut elektrycznych.  Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Elektryk, wnioskodawca musi zakupić po 1 maja 2020 r. fabrycznie nowy samochód EV. Chodzi o pojazdy elektryczne, w których silnik spalinowy został zastąpiony silnikiem elektrycznym. Nie mogą to jednak być wszystkie modele, a tylko te, które należą do kategorii M1, czyli są przeznaczone do przewozu osób i posiadają nie więcej niż 8 miejsc (oprócz siedzenia kierowcy). W tym przypadku nie ma limitu dotyczącego ceny zakupu pojazdu (225 000 zł). Konieczne jest jednak zadeklarowanie średniorocznego przebiegu pojazdu na poziomie nie większym niż 15 000 km. 

Program Mój Elektryk obejmuje również samochody elektryczne kategorii N1, czyli przeznaczone do przewozu ładunków. Są to tzw. pojazdy lekkie, których masa całkowita jest mniejsza niż 3,5 tony. W tym przypadku deklarowany przebieg auta powinien być na poziomie 20 000 km. Warunki udzielenia wsparcia są takie same niezależnie od formy finansowania. 

Jak uzyskać dofinansowanie na samochód elektryczny?

Od lipca 2021 r. trwa nabór wniosków od osób fizycznych, które chcą ubiegać się o dotację do zakupionego samochodu osobowego. W przypadku pojazdów osobowych nabór trwać będzie do 31 września 2025 r. NFOŚiGW może udzielić dopłaty w maksymalnej kwocie 18 750 zł. Pewien wyjątek stanowią posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy mogą liczyć na większe wsparcie finansowe. 

W przypadku firm, samorządów i instytucji proces wnioskowania jest dwuetapowy. W pierwszej kolejności przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o leasing dotyczący konkretnego auta w firmie leasingowej, która posiada umowę podpisaną z bankiem uczestniczącym w programie Mój Elektryk. Następnie inwestor musi złożyć drugi wniosek, tym razem starający się o uzyskanie dotacji w ramach programu Mój Elektryk. Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie poprawnie zweryfikowany, firma leasingowa przekazuje pozytywną decyzję do banku współpracującego z NFOŚiGW. Następnie bank w przeciągu 20 dni ma obowiązek podjąć ostateczną decyzję o udzielenie dopłaty. Firma może ubiegać się o dotację na więcej niż 1 pojazd elektryczny. 

Mój Elektryk dla firm

Program dopłat do pojazdów zeroemisyjnych ruszył oficjalnie 12 lipca. Przez kilka następnych miesięcy stał jednak w miejscu, choć do ministerstwa spływały poprawnie wypełnione wnioski. Możliwe, że zastój był związany z dostosowaniem programu do wymagań firm. W tym miejscu warto wspomnieć, że dotacja dostępna jest również dla przedsiębiorstw, które chcą uczynić flotę samochodową bardziej przyjazną środowisku. Różnica między programem przeznaczonym dla osób fizycznych a firm polega głównie źródle finansowania. 

Osobom chcącym zakupić własny pojazd elektryczny pomaga Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Z kolei organizacja musi podpisać umowę z bankiem, który współpracuje z leasingodawcą. Dopiero poprzez pośrednictwo można uzyskać leasing na samochód elektryczny lub hybrydowy. Umowa leasingowa wymaga od firmy uwzględnienia dopłaty, a co za tym idzie zaakceptowania wniosku i zatwierdzenia przelewu. W ten sposób nieznacznie wydłuża się proces wnioskowania do programu Mój Elektryk dla firm. 

Leasing samochodów elektrycznych

Pierwszym bankiem, który zadeklarował chęć bycia dysponentem środków z programu Mój Elektryk był Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zarządzany przez NFOŚiGW. Najprawdopodobniej z biegiem czasu pojawiać się będą kolejne banki i firmy leasingowe zainteresowane przystąpieniem do programu. Bank w ramach programu Mój Elektryk będzie udzielał firmom, samorządom i instytucjom dopłat do kosztów leasingu dla fabrycznie nowych pojazdów osobowych oraz dostawczych. NFOŚiGW przeznaczył na ten cel 20 mld zł. Nabór wniosków w tym zakresie rozpoczął się 30 września 2021 r. i postępuje w trybie ciągłym. 

Dystrybucja środków NFOŚiGW przez banki ma znacznie przyspieszyć proces transformacji transportu w Polsce. Wynika to z faktu, że samorządy, firmy oraz instytucje decydujące się na leasing nowych samochodów elektrycznych lub wodorowych będą mogły skorzystać z dopłat za sprawą banku. Program ma zostać wdrożony do 2026 r., oferując pulę o wartości 500 mln zł, z czego aż 400 mln zł zostało przeznaczone na dopłaty do leasingu. Dotacja będzie udzielana bezzwrotnie. 

Mój elektryk – Karta Dużej Rodziny 

Indywidualni nabywcy samochodów elektrycznych mogą uzyskać większą wartość dotacji w ramach programu Mój Elektryk. Mowa o maksymalnej wartości podawanej przez NFOŚiGW, czyli 27 000 zł. Warunkiem koniecznym jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, która przeznaczona jest dla osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Ma to na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, zapewniając im z jednej strony komfort przemieszczania się i bezpieczeństwo dzieci, a z drugiej umożliwić wspieranie środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie śladu węglowego i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Aby otrzymać dotację, trzeba zadbać o poprawnie wypełniony wniosek. Oznacza to, że samochód musi zostać najpierw zakupiony, a dopiero następnie można ubiegać się o zwrot części kosztów. Program Mój Elektryk oferuje dopłatę do nowego samochodu elektrycznego lub wodorowego. Pojazdy z napędem hybrydowym lub plug-in nie są dotowane.

Dla mniejszych rodzin (bez KDR) maksymalna wartość na fakturze za samochód (wartość w cenniku nie ma znaczenia) wynosi 225 000 zł. Umożliwia to dość swobodny wybór modeli dostępnych na rynku. Osób z Kartą Dużej Rodziny nie obowiązuje limit ceny samochodu. Oznacza to, że może on kosztować nawet 300 000-400 000 zł. Niezależnie od ceny, wartość dotacji będzie wynosić 27 000 zł. Rodziny wielodzietne nie muszą również zwracać uwagi na minimalny roczny przebieg samochodu. Jedna osoba fizyczna może uzyskać dotację na tylko jedno auto, czyli inaczej niż w przypadku firm, które mogą wnioskować dla całej floty samochodów.

Samochód elektryczny z fotowoltaiką

Rządowe programy wspierające środowisko naturalne w ostatnim czasie pozytywnie zaskakują. Możliwe jest bowiem ich łączenie, aby zbudować komplementarny system generowania i magazynowania energii z OZE, po czym zasilanie za jej pomocą dofinansowanego samochodu elektrycznego. Jak to zrobić? Otóż, w przyszłym roku najprawdopodobniej ruszy kolejna edycja Programu Mój Prąd 4.0, w ramach którego będzie można dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. W takim przypadku zakup samochodu elektrycznego z dotacją z programu Mój Elektryk staje się jeszcze bardziej opłacalne. Fotowoltaika produkuje prąd, który zasila urządzenia domowe, a wszelkie nadwyżki są magazynowane w bateriach. Energią tą można również zasilać swoje auto, a najlepiej zrobić to za sprawą ładowarki do samochodów elektrycznych. Tego typu urządzenie znacznie skraca czas ładowania, a przy tym zwiększa komfort użytkowania pojazdu. 

Więcej informacji na temat programu Mój Elektryk możesz znaleźć na rządowej platformie.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.