Mój Prąd 4.0 – większe dofinansowanie do fotowoltaiki w 2022 r.

Mój Prąd 4.0

W I kwartale 2022 r. ma ruszyć Mój Prąd 4.0 z budżetem na poziomie 1 mld zł.  W porównaniu do poprzedniej edycji oferującej dotację w wysokości 3 tys. zł, tegoroczne dofinansowanie do fotowoltaiki ma być większe – do 5 tys. zł, ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź, jakie są założenia programu Mój Prąd i jak dużą możesz otrzymać dotację?  

Program Mój Prąd wystartował w sierpniu 2019 r. i ma za cel rozwój energetyki rozproszonej jako element ogólnokrajowej transformacji energetycznej. Obserwując obecny poziom OZE w Polsce, można z czystym sumieniem uznać, że cel ten został osiągnięty. Co więcej, zainteresowanie fotowolatiką znacznie przerosło oczekiwania ustawodawców i aktualnie w naszym kraju funkcjonuje blisko 800 tys. prosumentów. Sukces programu wynika z jednej strony z tego, że własna produkcja prądu przynosi wiele korzyści, w tym oszczędność na rachunkach za prąd i większą niezależność energetyczną. Z drugiej strony – rośnie świadomość społeczna na temat ochrony środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie do fotowoltaiki pozwoliło obniżyć koszt inwestycji, a tym samym mikroinstalacje stały się bardziej dostępne. 

Dotacja do fotowoltaiki na przestrzeni lat

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 2021. Kolejna odsłona nastąpi w I kwartale 2022 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W pierwszej i drugiej edycji (Mój Prąd 1.0 i 2.0) można było uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki wynoszące do 5 tys. zł. W trzeciej turze dotację pomniejszono do 3 tys. zł, co wynikało ze spadku cen instalacji fotowoltaicznych. Budżet założony na zeszły rok wyczerpał się już po 3 miesiącach. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 r. wpłynęło ok. 450 tys. wniosków, co popchnęło władzę w stronie ponownego uruchomienia programu. Dzięki programowi Mój Prąd 3.0 w Polsce powstały instalacji o łącznej mocy ok. 2,5 GW. 

Czwarta odsłona Mój Prąd oferuje dotacje do fotowoltaiki w 2022 r. Program zmieni się względem nowego systemu rozliczeń. Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadza od 1 kwietnia 2022 r. nowy model rozliczenia energii elektrycznej w modelu 1:1. Oznacza to, że tylko osoby, które uruchomią elektrownie i prześlą zgłoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego przed 1 kwietnia będą mogli rozliczać się na dotychczasowych zasadach przez kolejne 15 lat. 

Czwarta odsłona Mój Prąd

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2022 r. 

Mój Prąd 4.0 przybliża nas do bezpieczniejszej i bardziej efektywnej energetyki rozproszonej. Program obejmuje nowe obszary, a w tym: inteligentne zarządzanie zmagazynowaną energią elektryczną oraz zwiększanie poziomu autokonsumpcji z wygenerowanego prądu. Pod koniec 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że dotacja do fotowoltaiki będzie uzależniona od zakresu ponoszonej inwestycji. Preferowane będą wnioski dotyczące rozwiązań hybrydowych, czyli łączących panele fotowoltaiczne ze sprzętem zwiększającym autokonsumpcję i efektywność energetyczną (np. magazynem energii).

Długo nie wiedzieliśmy jednak, ile rzeczywiście będzie wynosić dofinansowanie do fotowoltaiki w 2022 r. Wiedzieliśmy jedynie, że na program Mój Prąd 4.0 rząd przeznaczył budżet o wartości 1 mld zł i poprzednich odsłonach prosumentom przyznano ok. 1,8 mld środków.

Na początku tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że dotacja do fotowoltaiki w 2022 r. będzie wynosić do 3 tys. zł, a wartość ta odnosi się wyłącznie do wniosków dotujących samą instalację fotowoltaiczną. Łącząc panele z systemem zarządzania energią, magazynem energii lub ładowarką do samochodów elektrycznych, dofinansowanie będzie większe – do 5 tys. zł.

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.