Mój Prąd 2022

Pomożemy Ci złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0

MÓJ PRĄD 2022 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Mój Prąd to program priorytetowy prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego zadaniem jest promowanie fotowoltaiki i zwiększanie udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w zasilaniu polskich domów. Wsparcie finansowe udzielane jest w postaci bezzwrotnych dotacji wynoszących do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór wniosków rusza 15 kwietnia 2022 r. Dofinansowaniem objęte są:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • magazyny energii,
 • magazyny ciepła,
 • systemu zarządzania energią.

Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 500 zł. Z programu mogą skorzystać wyłącznie prosumenci w nowym systemie rozliczeń net-billing.

Bez nazwy-2

DLA KOGO DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU MÓJ PRĄD?

Tylko prosumenci w systemie net-billing

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie prosumenci rozliczający się w nowym systemie rozliczeń net-billing. Mogą to być osoby, które posiadają nową instalację, jak i inwestorzy, którzy podłączyli fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022.

O dotację mogą ubiegać się również osoby chcące rozbudować wcześniejszą inwestycję w panele fotowoltaiczne o magazyny energii, ciepła lub systemy zarządzania energią. Okres kwalifikanci środków to 1 lutego 2020 r.

Czy Mój Prąd można łączyć z innymi dofinansowaniami?

Dotowana instalacja fotowoltaiczna nie może być jednocześnie finansowana z innych źródeł oferujących środki publiczne, np. programów gminnych czy programu Czyste Powietrze.

Możliwe jest jednak skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej – po odjęciu kwoty przyznanej w ramach dofinansowania reszta poniesionych kosztów może zostać odliczona od podatku dochodowego.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE?

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 500 zł. Wysokość przyznawanej dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające autokonsumpcję oraz tego, czy instalacja fotowoltaiczna była już wcześniej dofinansowana.

Nowi prosumenci

Nowi prosumenci wchodzący w system net-billing mogą liczyć do 4 000 zł do samej instalacji fotowoltaicznej oraz do 5 000 zł przy jej rozbudowie.

Inwestycja w magazyny ciepła zwiększa dotacje o dodatkowe 5 000 zł, a w magazyny ciepła - o dodatkowe 7 500 zł.

Rozbudowanie systemu o system zarządzania energią daje uzupełnia dotacje o kolejne 3 000 zł.

Rozbudowujący inwestycję

Osoby mające już fotowoltaikę i przechodzące na net-billing mogą liczyć na wsparcie w rozbudowie inwestycji, o ile panele nie były wcześniej objęte żadnym dofinansowaniem.

Prosumenci, którzy otrzymali już dofinansowanie, ale przejdą na net-billing, mogą uzyskać dotację na samą fotowoltaikę do 2 000 zł, na magazyn ciepła - do 5 000 zł, a na magazyn energii - do 7 500 zł. Rozbudowując inwestycję o system zarządzania, wsparcie zwiększa się o 3 000 zł.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOTACJĘ Z PROGRAMU MÓJ PRĄD 2022?

Składanie wniosków możliwe jest tylko drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie Generatora wniosków o dofinansowanie na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – do założenia konta na portalu niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę e-dowodu lub profilu zaufanego. Wszystkie wymagane dokumenty należy przygotować w wersji elektronicznej i dodać do wniosku jako załączniki w wyznaczonych miejscach formularza.

dokumenty

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • Kopie faktur poświadczających poniesione koszty wynikające z zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej
 • Dowód opłacenia inwestycji
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej z datą przyłączenia instalacji do sieci

Czy wniosek trzeba złożyć samodzielnie?

W imieniu osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania wniosek złożyć może pełnomocnik. W takim przypadku wśród dołączonych dokumentów powinno znaleźć się również pełnomocnictwo.

JAKIE INWESTYCJE MOŻNA DOFINANSOWAĆ?

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, które zostały podłączone do sieci oraz są objęte umową z energetyką.

3

Rozwiązania zwiększające autokonsumpcję

Dofinansowaniem objęte są również magazyny energii, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią elektryczną.

2

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE PROGRAMU MÓJ PRĄD

W pierwszej i drugiej edycji (Mój Prąd 1.0 i 2.0) można było uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki wynoszące do 5 000 zł. W trzeciej turze dotację zmniejszono do 3 000 zł, co było spowodowane spadkiem cen instalacji fotowoltaicznych. Założony na zeszły rok budżet wyczerpał się w zaledwie 3 miesiące. Łącznie w 2021 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło blisko 450 000 wniosków, co doprowadził do uruchomienia instalacji o łącznej mocy ok. 2,5 GW. Program Mój Prąd przyczynił się do redukcji emisji CO2 o ponad 1 mln ton!

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić!
Umów się na darmową analizę: Wypełnij formularz  UMÓW WIZYTĘ EKSPERTA

  Wypełnij formularz kontaktowy

  SPOTKANIE

  Nasz ekspert ds. fotowoltaiki skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia terminu spotkania

  OFERTA

  Na podstawie zebranych informacji przedstawimy ofertę realizacji instalacji

  REALIZACJA

  Wykonamy instalację i zaczniesz oszczędzać!

  PROFESJONALNA OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

  Monitorujemy działanie Twojej instalacji 24/7

  Masz pytania?

  Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.