Kolejna edycja dofinansowań dla Rolników już trwa!

Jeśli jesteś rolnikiem to dofinansowanie jest idealne dla Ciebie.
Przeczytaj co możesz zyskać. Czasu jest niewiele.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie*.

*

 1. Została mu przyznana jednolita płatność obszarowa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027) co najmniej w roku, w którym złożono WOPP (wniosek o przyznanie pomocy) lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezp. społ. rolników.
 2. Odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia WOPP lub zobowiązał się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia WOP (wniosek o płatność).
 3. W dniu złożenia WOP ma ukończone 18 lat.
 4. Posiada numer EP (numer identyfikacyjny w ewidencji producentów).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 1. na mikroinstalację PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 2. na instalację do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego,
 3. na magazyny energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami o których mowa w pkt. 2,
 4. na pompy ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami o których mowa w pkt. 1,
 5. na systemy zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami o których mowa w pkt. 1-4.

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji PS WPR, wynosi 200 000 zł.

Pomoc przyznaje się w:

 • formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta,
 • wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych operacji.

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 • operacja będzie usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami,
 • jeżeli moc całkowita urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu PV,
 • całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50kW,
 • całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie,
 • operacja zakłada, że w przypadku zakupu PV, obligatoryjnie zostanie podłączony magazyn energii elektrycznej,
 • jeżeli operacja jest związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa z dniem 23.02.2024 roku.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR (PUE).

Martwią Cię formalności?

Niepotrzebnie.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy wszystko za Ciebie.

Więcej o Fotowoltaice dla Rolnika przeczytasz tutaj: https://solarspot.com.pl/agrobiznes/

W SolarSpot od prawie 3 lat. Zawodowo od zawsze związana ze sprzedażą, jednak w ostatnim czasie w ramach rozwijania kompetencji, wspiera dział marketnigu. Entuzjastka zdrowego stylu życia i ochrony środowiska, które ściśle powiązane są z branżą OZE.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.