Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej

amortyzacja-fotowoltaiki

Firmy mają zazwyczaj większe zapotrzebowanie energetyczne niż indywidualni prosumenci, dlatego inwestują w instalacje fotowoltaiczne o większej mocy. Oznacza to jednak spore koszty początkowe. Sposobem na ich obniżenie jest jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej. Kto może z niej skorzystać oraz na jakich zasadach? Dziś pomagamy przedsiębiorcom dokonać odpisu amortyzacyjnego.

Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa urządzenia przemysłowe zużywają więcej energii elektrycznej niż sprzęt domowy. Aby zaspokoić tak duże potrzeby energetyczne, firmy inwestują w panele fotowoltaiczne o większej mocy. Inwestycja taka wiąże się z kolei z większym kosztem początkowym. Nie oznacza to jednak bezsensownie utraconych środków, gdyż jest to inwestycja długoterminowa, która zwróci się w przeciągu kilku najbliższych lat. Planując przejście na odnawialne źródła energii, firmy mogą wykorzystać różne sposoby obniżenia kosztów. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej. 

Fotowoltaika a amortyzacja

Aby firma mogła zaliczyć swoje wydatki do kosztów uzyskania przychodów, muszą być one bezpośrednio lub pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniesienie kosztów musi wpływać na przychód lub go zabezpieczać. Przykładowo może to być odpis z tytułu zużycia środków trwałych, czyli m.in.: budynków, lokali, pojazdów, maszyn i sprzętów wykorzystywanych przez firmę. Środki trwałe muszą być własnością lub współwłasnością przedsiębiorstwa, czyli muszą stanowić część jego majątku. Mogą być nabyte lub wytworzone, ale przede wszystkim muszą być zdatne do użytku. Z czasem środki trwałe zużywają się i tracą na wartości, dlatego prawo daje firmom możliwość dokonania odpisu amortyzacyjnego. 

Fotowoltaika jest środkiem trwałym, ponieważ szacowany czas jej użytkowania jest dłuższy niż 1 rok (żywotność ogniw wynosi co najmniej 25 lat). Aby amortyzacja paneli fotowoltaicznych była możliwa, muszą one produkować energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo dostępna jest amortyzacja instalacji fotowoltaicznej?

Amortyzacja paneli fotowoltaicznych odbywa się na podstawie Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. Jednorazowy odpis amortyzacyjny dostępny jest dla podatników spełniających kryteria tzw. małego podatnika. Oznacza to, że wartość osiąganego przez niego przychodu ze sprzedaży (łącznie z kwotą podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym jest mniejsza niż równowartość 2 000 000 euro wyrażona w złotych.  Z odpisu mogą skorzystać również przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność

Pewne wymagania musi spełniać również fotowoltaika. Ogromne znaczenie ma przy tym sposób montażu. Instalacja musi być odrębnym elementem budynku, czyli jej usunięcie nie powoduje żadnych uszkodzeń. Konstrukcję można zdemontować i przenieść w inne miejsce, nie uszkadzając przy tym ani modułów ani nieruchomości. Jeśli demontaż instalacji narusza obiekt, amortyzacja paneli fotowoltaicznych jest niemożliwa. W takim przypadku konstrukcję należy doliczyć do wartości początkowej budynku, po czym amortyzować jako całość. 

amortyzacja fotowoltaiki

Możesz skorzystać z amortyzacji instalacji fotowoltaicznej, jeśli:

  • jesteś tzw. małym podatnikiem,
  • Twoja instalacja jest samodzielnym środkiem trwałym (nie jest częścią budynku),
  • z wyprodukowanej energii korzysta tylko Twoja firma, 
  • wartość amortyzacji wszystkich środków trwałych (po dodaniu fotowoltaiki) jest mniejsza niż równowartość 50 000 euro wyrażona w złotówkach.

Firma, która wynajmuje budynek i finansuje montaż instalacji fotowoltaicznej, również może skorzystania z amortyzacji. Musi jednak działać w oparciu o zgodę właściciela nieruchomości. W takim przypadku dokonuje się odpisu dla odrębnego środka trwałego lub w obcym środku trwałym (gdy instalacja staje się częścią składową budynku). 

Amortyzacja w instalacji fotowoltaicznej – stawka

Panele fotowoltaiczne muszą być samodzielnym środkiem trwałym zaliczonym do grupy 6 „Urządzenia techniczne” Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) i znajdować się w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Moduły fotowoltaiczne klasyfikuje się w jednej z dwóch grup KŚT:

  • 348 – pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze,
  • 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe.

Najczęściej panele klasyfikowane do KŚT 348. W takim przypadku stawka amortyzacyjna wynosi 7% rocznie. W drugiej kategorii (KŚT 669) amortyzacja wynosi 10% w skali roku. 

Rozliczanie amortyzacji 

Odpis amortyzacyjny dokonuje się względem wartości początkowej inwestycji. Łączna wartość wszystkich amortyzowanych środków trwałych musi być mniejsza niż równowartość 50 000 euro wyrażona w złotówkach. Do wartości tej należy doliczyć fotowoltaikę, ale wyłącza się koszt amortyzacji samochodów osobowych. Warto również pamiętać, że odpisy amortyzacyjne należy liczyć pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym dokonało się wpisu do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik wybiera sposób amortyzacji i stosują taką samą metodę podczas całego procesu amortyzacyjnego. 

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.