Kompensacja mocy biernej – szansa na oszczędności dla przedsiębiorstw

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną to doskonały sposób na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwach, ale nie jedyny. Można oczywiście optymalnie wybrać dostawcę energii, uzyskać od niego atrakcyjną cenę, dobrać odpowiednią taryfę, czy po prostu oszczędzać energię. Taką świadomość ma już wielu właścicieli i zarządzających firmami, ale z kolei niewielu z nich wie, że co miesiąc ponoszą koszty z tytułu ponadumownego poboru mocy biernej, które bardzo łatwo wyeliminować. W jaki sposób? Stosując kompensację mocy biernej.

Co to takiego moc bierna?

W obwodach zasilających urządzenia elektryczne istnieją trzy rodzaje mocy: moc czynna (P), moc bierna (Q) i moc pozorna (S). Ta pierwsza jest zamieniana na pracę użyteczną: ruch, pracę urządzeń, światło, czy ciepło. Ta druga, czyli moc bierna, nie jest zużywana, ale przepływa pomiędzy odbiornikami a elektrownią. Ostatnia z nich, moc pozorna to suma (wypadkowa) dwóch pierwszych. Z punktu widzenia kosztów liczy się zużycie mocy czynnej i biernej w jednostce czasu.

Energia czynna to ta składowa, za którą wszyscy płacimy w rachunkach i wyrażona jest w kilowatogodzinach (kWh). Za energię bierną płacą głównie odbiorcy biznesowi, posiadający taryfy A, B, C i w niektórych przypadkach klienci posiadający taryfę G (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Jednostką miary mocy biernej jest kilowar (kVAr) a opłaty za energię liczone są w kilowarogodzinach (kVArh). Co istotne, nie ma możliwości poboru energii czynnej bez energii biernej, a energia bierna jest niezbędna do normalnej pracy wielu urządzeń. Podzielić ją można na dwa typy: indukcyjną i pojemnościową. Indukcyjna jest pobierana z sieci i konieczna do zasilenia np. silników elektrycznych i transformatorów. Energia pojemnościowa jest z kolei oddawana do sieci, np. przez oświetlenie LED, potrzymanie zasilania UPS, kondensatory i inny sprzęt elektroniczny (jak choćby komputery). Dystrybutorzy energii elektrycznej pobierają opłaty zarówno za przekroczenie dopuszczalnej ilości energii biernej indukcyjnej pobranej z sieci jak i wprowadzenie do sieci energii biernej pojemnościowej. Opłaty naliczane są wówczas, gdy odbiorca przekracza limity określone w umowie. Jakie koszty ponoszą przedsiębiorcy? Z doświadczeń naszych klientów wynika, że czasami może to być kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. 

Jak przedsiębiorca może ograniczyć koszty?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest przeanalizowanie faktur za energię elektryczną w części dystrybucyjnej pod pozycjami: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej” oraz „opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej”. 

Jeśli sumaryczna kwota w ujęciu miesięcznym przekracza 800 zł netto, zdecydowanie warto rozważyć inwestycję w urządzenia kompensujące moc bierną. Ich właściwy dobór ma w tym przypadku kluczowe znaczenie i nie odbywa się jedynie poprzez analizę rachunku klienta. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu na miejscu inwestycji przez pracowników SolarSpot po to, by określić charakter poboru mocy oraz dokonać szczegółowych pomiarów profesjonalnym analizatorem parametrów sieci. Wynik takiego audytu zapewni dobór urządzenia o właściwych cechach, zapewniającego efektywną i bezawaryjną pracę. W SolarSpot oferujemy kompleksową usługę: od audytu i wykonania pomiarów, przez analizę danych, po dobór, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń.

Co przedsiębiorca zyskuje?

Odpowiednio dobrane urządzenie kompensujące zredukuje koszty naliczane za energię bierną do zera. To jednak nie jedyny zysk, jaki ma przedsiębiorca. Przepływ zbyt dużej ilości energii biernej w sieci elektroenergetycznej powoduje również straty w odniesieniu do energii czynnej (nawet 3-7%), pojawia się konieczność instalowania urządzeń o zwiększonych parametrach, przewodów o większych przekrojach, skutkiem tego zjawiska mogą być także częstsze awarie sieci zasilającej.

Kontrolowanie poziomu pobieranej mocy biernej stanowi nieodzowny element racjonalnego gospodarowania energią elektryczną w przedsiębiorstwie, a opłaty, które z tego tytułu ponoszą firmy można szybko zoptymalizować. Z doświadczeń SolarSpot wynika, że koszt prawidłowo dobranego układu kompensacji zwraca się najczęściej w okresie od 6 do 18 miesięcy. 

Product Manager SolarSpot

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.