ISO 14001 dla branży OZE. Co oznacza?

Certyfikat ISO 14001:2015

Spośród wszystkich norm międzynarodowych ISO 14001 jest najbardziej uznana i najczęściej stosowana na całym świecie. ISO wskazuje na zainteresowanie zagadnieniami środowiskowymi i zwiększoną świadomość zrównoważonego rozwoju. Jest potwierdzeniem korzystania z najlepszych praktyk dotyczących systemów zarządzania środowiskiem, przy założeniu ciągłego doskonalenia i zgodności z wymogami prawnymi. Po raz pierwszy została wydana w 1996 roku.

Czym jest norma ISO 14001:2015 w zakresie: Instalacja i montaż OZE?

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 umożliwia wdrożenie wysokich standardów w zakresie dbałości o środowisko przez firmę. Jest potwierdzeniem racjonalnego gospodarowania surowcami. Norma ma charakter ogólny i może być zastosowana we wszystkich organizacjach, małych czy dużych, bez względu na branżę.

Uzyskanie dodatkowych informacji na temat zakresu certyfikacji, np. Instalacja i montaż OZE. Kompleksowe wdrażanie systemów oszczędzania energii wskazuje obszar, w jakim firma poddana została procesowi certyfikacji ISO oraz kolejnym audytom. We wskazanym przykładowo zakresie firma uzyskuje potwierdzenie prowadzenia działalności w zgodzie z ochroną środowiska w obszarze instalacji i montażu OZE.

Co klient zyskuje na tym, że firma ma ISO 14001?

Certyfikat ISO potwierdza, że dana firma jest zainteresowana aspektami środowiskowymi swojej działalności. Wiarygodność ekologiczna i dbałość o zrównoważony rozwój to kwestie, na które klienci, partnerzy i podwykonawcy zwracają obecnie uwagę większą niż kiedykolwiek.

Spełnienie norm ISO 14001:2015 jest dla klientów oraz otoczenia biznesowego firmy, jej partnerów i podwykonawców potwierdzeniem działalności danej firmy w zgodzie z ochroną środowiska.

Kiedy SolarSpot uzyskał certyfikat ISO 14001:2015?

SolarSpot otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015) w zakresie: Instalacja i montaż OZE. Kompleksowe wdrażanie systemów oszczędzania energii. Certyfikat jest ważny do 2025 r. Audyt został przeprowadzony w 2021 roku, a kolejny – w styczniu 2023 r.

Spełnienie norm ISO 14001:2015 jest dla SolarSpot potwierdzeniem działalności w zgodzie z ochroną środowiska, a także zgodne z naszą misją. W codziennych kontaktach z biznesem staramy się zachęcać do postrzegania ochrony środowiska, a właściwie wymogów z tym związanych, jako wyzwań, przynoszących szanse i korzyści, które możemy wspólnie osiągnąć. Realizując projekty OZE, pomagamy firmom nie tylko obniżać koszty energii elektrycznej, ale również obniżać ich ślad węglowy, o który coraz częściej pytają klienci i który zaczynają raportować swoim partnerom biznesowym

– Przemysław Błaszczyk, wiceprezes SolarSpot SA.

SolarSpot wykorzystuje zalecenia ISO do całego zakresu działalności zgodnie z obowiązującymi zaleceniami wdrożonej polityki środowiskowej – przeczytasz o niej więcej tutaj.

Interesuje się zrównoważonym rozwojem, śladem węglowym i wykorzystaniem energii odnawialnej w biznesie. Ekonomistka z wykształcenia, do której przemawiają liczby i fakty. Promuje zachowania ekologiczne z pobudek egoistycznych, dla zdrowszego i lepszego świata dla swoich trzech synów.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.