Fotowoltaika a koszt uzyskania przychodu

Fotowoltaika a koszt uzyskania przychodu

Czy fotowoltaikę można wpisać w koszty uzyskania przychodu? Z jakich form optymalizacji podatkowej mogą skorzystać firmy? Dziś omawiamy zwrot podatku VAT, amortyzację fotowoltaiki oraz odpis rat leasingu za instalację fotowoltaiczną. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej zapewnia własne źródło energii wykorzystywanej do zasilania urządzeń i sprzętów firmowych. Z jednej strony pozwala to zmniejszyć ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty, a z drugiej zwiększyć bezpieczeństwo względem przyszłych podwyżek cen prądu. Korzyści finansowe oraz działalność prowadzona w zakresie zrównoważonego rozwoju zwiększają z kolei konkurencyjność firmy na tle konkurencji.

Inwestycja w fotowoltaikę jest również sposobem na optymalizację podatkową. Połączenie oszczędności wynikających z własnej produkcji energii ze zmniejszeniem podatku należnego, a także korzyściami wizerunkowymi, sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po energię ze Słońca. 

Fotowoltaika w kosztach firmy 

Kosztem uzyskania przychodu są wszystkie wydatki, które poniosła firma w celu prowadzenia swojej działalności. Inaczej mówiąc, będzie nim wszystko, co mogło przyczynić się do uzyskania przychodu (np. samochód firmowy). Zasada ta dotyczy również instalacji fotowoltaicznych, które produkują prąd na potrzeby urządzeń i systemów przedsiębiorstwa, hali produkcyjnej, magazynu czy biura. 

Fotowoltaika w kosztach firmy umożliwia:

 • odliczenie podatku VAT, 
 • odpis amortyzacyjny
 • odpis rat leasingu na instalację fotowoltaiczną. 

Zwrot podatku VAT 

Pierwszym i podstawowym ułatwieniem fiskalnym, z którego mogą skorzystać firmy jest zwrot VAT. Gwarantuje go art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług. Fotowoltaika wpisana w koszty firmy może być odliczona od podatku w podobny sposób jak inne zakupy podejmowane na rzecz działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest to, że panele fotowoltaiczne muszą produkować energię, która będzie wykorzystywana w działaniach firmowych i służyła realizacji zadań objętych podatkiem.

Firma może liczyć na zwrot VAT z fotowoltaiki, jeżeli:

 • przedsiębiorca otrzymał fakturę na zakup instalacji fotowoltaicznej, 
 • sprzedawcę towaru lub usługi (w tym montażu) obejmuje obowiązek podatkowy,
 • zakup będzie wykorzystywany w czynnościach, które są opodatkowane. 

Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

Usługi budowlane są opodatkowane według stawki wynoszącej 8% lub 23%. Obniżona stawka dotyczy usług realizowanych względem obiektów budowlanych lub ich części objętych społecznym programem mieszkaniowym. W pozostałym zakresie usług obowiązuje wyższa stawka – podatek VAT od fotowoltaiki wynosi 23%.

Amortyzacja fotowoltaiki 2023

Inną metodą optymalizacji podatkowej jest amortyzacja fotowoltaiki. Z biegiem czasu wszystkie środki trwałe należące do firmy ulegają zużyciu, a tym samym tracą na wartości. Dlatego też Ustawa o podatku dochodowym pozwala przedsiębiorcom na dokonanie odpisu uwzględniającego zużycie. 

Podobnie jak w poprzednich latach, amortyzacja fotowoltaiki w 2023r. również jest dostępna dla przedsiębiorców. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mogą z niej skorzystać podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mali podatnicy. Do tej drugiej grupy należą podmioty, których przychody ze sprzedaży (łącznie z należnością VAT) w poprzednim roku podatkowym są mniejsze niż 2 000 000 euro (równoważność w złotych). 

Jednorazowa amortyzacja obejmuje środki trwałe przynależące do grup od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Wyjątkiem od reguły są samochody osobowe. W danym roku podatnik może odpisać maksymalnie 50 000 euro łącznej wartości jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. W tym limicie muszą zmieścić się zarówno koszty instalacji fotowoltaicznej, jak i wydatki z nią związane (np. montaż). Taka forma amortyzacji jest traktowana jako pomoc de minimis.

W przypadku fotowoltaiki, która jest środkiem trwałym fabrycznie nowym można dokonać odpisu jednorazowej amortyzacji do kwoty 100 000 zł. Wówczas nie jest to traktowane jako pomoc de minimis.

Wybór metody amortyzacji i możliwość zastosowania takiego odpisu musi być dostosowana do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Czy instalacja fotowoltaiczna to środek trwały? 

Instalacja fotowoltaiczna jest środkiem trwałym, jednak należy zwrócić uwagę na to, czy jest ona odrębnym obiektem czy częścią składową budynku. Zależnie od tego amortyzacja fotowoltaiki przebiega nieco inaczej. Jeżeli elektrownia słoneczna jest powiązana z konstrukcją budynku w taki sposób, że nie można jej zdemontować to nie można dokonać amortyzacji samej instalacji fotowoltaicznej. W tej sytuacji stanowi ona część nieruchomości i jest to uznawane jako ulepszenie środka trwałego (zwiększy jego wartość początkową).

Dotyczy to również sytuacji, gdy instalacji nie można przenieść w inne miejsce bez uszczerbku dla niej lub nieruchomości. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy panele fotowoltaiczne pełnią funkcje dachu. Natomiast odrębnym środkiem trwałym jest instalacja PV, którą można zdemontować bez uszkodzenia jej lub budynku. W takim przypadku amortyzacja fotowoltaiki odbywa się oddzielnie od nieruchomości.

Jaka stawka amortyzacji dla fotowoltaiki? 

Stawka amortyzacji dla instalacji fotowoltaicznej wiąże się ze sposobem przeprowadzenia obliczeń. Określa ją dokument zwany Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), według którego fotowoltaikę należy przypisać do grupy 3 lub 6. 

Amortyzacja fotowoltaiki jest możliwa, gdy zostanie ona wpisana do jednej z dwóch kategorii KŚT:

 • 348 – pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze – 7%,
 • 699 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe – 10%. 

Fotowoltaika w koszty firmy – leasing 

Fotowoltaika może zostać wpisana do kosztów firmy również w przypadku leasingu. Forma tego rodzaju finansowania inwestycji może być różna, najczęściej można spotkać się z leasingiem operacyjnym lub finansowym. W obu tych przypadkach koszty uzyskania przychodu w przypadku instalacji fotowoltaicznej wyglądają nieco inaczej. 

Jeśli mówimy o leasingu operacyjnym, przez cały okres obowiązywania umowy właścicielem PV jest firma leasingowa albo bank. Oznacza to, że tylko dla tych podmiotów dostępna jest amortyzacja fotowoltaiki. Natomiast w przypadku leasingu finansowego instalacja fotowoltaiczna jest własnością leasingobiorcy – podczas trwania umowy może on dokonać odpisu amortyzacyjnego. 

Wobec instalacji fotowoltaicznej finansowanej w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu są:

 • kapitałowa i odsetkowa część raty leasingowej,
 • opłaty (wstępna, manipulacyjna oraz prowizja),
 • koszty eksploatacyjne.

Korzystając z leasingu finansowego na elektrownię słoneczną, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć:

 • odsetkową część raty leasingowej,
 • ewentualne koszty eksploatacyjne związane z fotowoltaiką. 

Opcji “wrzucenia” instalacji fotowoltaicznej do kosztów firmy jest kilka. Zarówno zwrot podatku VAT, amortyzacja fotowoltaiki, jak i odpis rat leasingu pozwalają obniżyć wydatki związane z inwestycją. Optymalizacja podatkowa zapewnia oszczędności, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać w celach dalszego rozwoju. Należy jednak pamiętać, że zasady interpretacji przepisów nie zawsze mają zastosowanie w takim samym stopniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z doradztwa podatkowego lub interpretacji indywidualnej, którą wydaje Krajowa Informacja Skarbowa.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.