Efektywność energetyczna i ochrona powietrza w roku 2022

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie mieszkaniowe z Wielkopolski mogą złożyć wniosek do programu Efektywność energetyczna i ochrona powietrza w roku 2022 i ubiegać się o pożyczkę z umorzeniem do 20% na inwestycje proekologiczne. 

Program Efektywność energetyczna i ochrona powietrza w roku 2022 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółdzielni mieszkaniowych z województwa wielkopolskiego. Oferuje pożyczkę z umorzeniem do 20% w przypadku inwestycji nie większych niż 800 tys. zł. 

Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się zakup i wszystkie prace potrzebne do wykonania prac związanych z: 

  • modernizacją źródła ciepła,
  • montażem instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą,
  • montażem towarzyszących magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej,
  • montażem pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą,
  • montażem urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
  • modernizacją źródeł światła wewnątrz i na zewnątrz budynków na energooszczędne,
  • modernizacją źródeł światła ulicznego,
  • budową przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych
  • termomodernizacją obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym, modernizacją instalacji c.o. razem z modernizacją źródła ciepła albo ujęciem jej w audycie energetycznym; 
  • budową i modernizacją sieci ciepłowniczych, likwidacją lokalnych źródeł ciepła i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.