Dotacja Mój Prąd na magazyny energii tylko dla prosumentów w systemie net-billing!

Czwarta odsłona Mój Prąd 4.0 będzie rozszerzona o dofinansowanie urządzeń wspierających autokonsumpcję energii z fotowoltaiki. O dotację na magazyny energii będą mogli ubiegać się jednak wyłącznie prosumenci rozliczający się w nowym systemie net-billing. 

Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadziła tzw. poprawkę parasolową, zgodnie z którą osoba, która podpisze do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż albo dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z jednostką samorządu terytorialnego bądź innym podmiotem uprawnionym w ramach projektów parasolowych i grantowych, a jednocześnie złoży poprawną i kompletną dokumentację o przyłączenie mikroinstalacji do 31 grudnia 2023 r. będzie mogła wciąż rozliczać się na zasadzie opustów. Pozwoli to części inwestorów „załapać się” na korzystny system rozliczeń, a przy tym stworzy szansę dla samorządów, aby wywiązały się z realizacji programów parasolowych. 

Prosumenci, którzy będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach nie będą mogli jednak skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0. 

O dotację na magazyn energii lub domowy system zarządzania energią będą mogli ubiegać się wyłącznie ci, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska argumentuje taką decyzję faktem, że w net-meteringu to sieć elektroenergetyczna pełni funkcję magazynu, więc zakup domowych baterii jest nieracjonalny i mało efektywny. Mój Prąd 4.0 jest programem kompatybilnym do nowego systemu rozliczeń, czyli net-billingu i tylko osoby w nim funkcjonujące będą mogły uzyskać wsparcie.    

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.