Charakterystyka energetyczna budynku – Aktualizacja 2023

Charakterystyka energetyczna budynku

Planując wynajem lub sprzedaż budynku, potrzebna będzie Ci charakterystyka energetyczna budynku, czyli tzw. świadectwo energetyczne. To dokument urzędowy zawierający informacje o tym, jakie jest zapotrzebowanie nieruchomości na nieodnawialną energię pierwotną, końcową oraz użytkową. Warto je również mieć, jeśli planujesz instalację pompy ciepła. Na podstawie sporządzonej charakterystyki dobrane zostanie urządzenie o właściwej mocy i parametrach technicznych, co zapewni wymagany komfort cieplny jak i wieloletnią ekonomiczną pracę. Wyjaśniamy, kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe, kiedy należy je sporządzić oraz co tak naprawdę nam daje? 

Po raz pierwszy termin świadectwo charakterystyki energetycznej budynku pojawiło się w polskim ustawodawstwie w 2009 r. wraz z pojawieniem się Dyrektywy Unii Europejskiej i Rady Europy odnoszącej się do poprawy sprawności energetycznej nieruchomości (Dyrektywa nr 2002/91/WE). Aktualnie regulacja przepisów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.  Co bardzo istotne, 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy zgodnie z którą sprzedaż i wynajem nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne wymaga udokumentowania zapotrzebowania na energię, co oznacza, że właściciel mieszkania ma obowiązek przekazania najemcy lub kupującemu świadectwa charakterystyki energetycznej.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument sporządzany na podstawie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz oceny jej stanu wydanej przez osobę uprawnioną. Aby móc wydać świadectwo energetyczne, trzeba być wpisanym do rejestru ministerialnego. Dokument jest ważny przez 10 lat, chyba że wcześniej dokonano zmian w budynku, przez które charakterystyka energetyczna uległa zmianie. 

Celem sporządzenia dokumentu jest ocena budynku pod kątem czynników wpływających na ilość energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Inaczej mówiąc, ile potrzeba energii, aby zapewnić komfort cieplny obiektu. 

Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje o rocznym zapotrzebowaniu budynku na:

 • nieodnawialną energię pierwotną (EP), 
 • energię końcową (EK),
 • energię użytkową (EU). 

Nieodnawialną energią pierwotną jest energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów, takich jak węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Wskaźnik EP określa, ile potrzeba takiej energii, aby pokryć zapotrzebowanie budynku w zakresie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz podgrzewania wody użytkowej. Jego wartość w dużej mierze zależy od konstrukcji budynku, sposobu ogrzewania oraz rodzaju paliwa (np. prądu, gazu). 

Z kolei energia końcowa określa ilość energii, którą trzeba zakupić, aby móc ogrzać, klimatyzować, wentylować pomieszczenia oraz podgrzewać wodę użytkową. Wskaźnik EK uwzględnia pewną stratę energii związaną z wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła wewnątrz budynku. Natomiast energia użytkowa EU (zwana również użyteczną) odnosi się do energii, którą trzeba dostarczyć do ogrzewanych pomieszczeń, aby zapewnić w nich optymalną temperaturę. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wskaźniki EP, EK i EU wyliczane względem kWh/m2 w ujęciu rocznym. 

Co zawiera charakterystyka energetyczna budynku?

W charakterystyce energetycznej budynku zawierają się dane dotyczące:

 • analiza systemu ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia i ciepłej wody,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną, końcową i użytkową, 
 • świadectwo energetyczne zgodne z obowiązującymi przepisami w systemie ministerialnym. 

Na cenę świadectwa energetycznego wpływać może:

 • wielkość i kształtu budynku, 
 • dokumentacja obiektu (np. instalacje grzewcze, wentylacyjne, oświetleniowe i klimatyzacyjne),
 • przeznaczenie (np. budynek mieszkalny, firmowy),
 • konieczne wykonanie konsultacji technicznej w przypadku braku danych budynku.

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne wymagane jest w przypadku:

 • budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży
 • lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
 • budynki i lokale wynajmowane
 • budynki, których całkowita powierzchnia użytkowa jest większa niż 250 m2 i zajmują ją organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, organy administracji publicznej

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest potrzebne?

Charakterystyka energetyczna wykorzystywana jest przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub jego części, ale jej posiadanie wymagane jest dla również dla nowo powstających budynków i musi być dołączone do dokumentacji przy formalnym zakończeniu budowy. Jej celem jest poinformowanie właściciela a także strony kupującej lub wynajmującej o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych. Przepisy nie wymagają sporządzenia świadectwa energetycznego, gdy oddany budynek ma powierzchnię nie przekraczającą 70m2 i został wzniesiony przez samego właściciela i jest wykorzystywany na jego użytek. 

Istnieją również inne budynki zwolnione z obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego, takie jak:

 • zabytki i budynki kultu religijnego
 • obiekty przemysłowe i gospodarcze, które nie mają instalacji zużywającej energię
 • budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania przez mniej niż 4 miesiące w roku
 • budynki wolnostojące o powierzchni do 50 m2
 • gospodarstwa rolne o rocznym EP poniżej 50 kWh/m2

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.