Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Planując wynajem lub sprzedaż budynku, potrzebna będzie Ci charakterystyka energetyczna budynku, czyli tzw. świadectwo energetyczne. To dokument urzędowy zawierający informacje o tym, jakie jest zapotrzebowanie nieruchomości na nieodnawialną energię pierwotną, końcową oraz użytkową. Wyjaśniamy, kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe, kiedy należy je sporządzić oraz co tak naprawdę nam daje? 

Po raz pierwszy termin świadectwo charakterystyki energetycznej budynku pojawiło się w polskim ustawodawstwie w 2009 r. wraz z pojawieniem się Dyrektywy Unii Europejskiej i Rady Europy odnoszącej się do poprawy sprawności energetycznej nieruchomości (Dyrektywa nr 2002/91/WE). Aktualnie regulacja przepisów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument sporządzany na podstawie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz oceny jej stanu wydanej przez osobę uprawnioną. Aby móc wydać świadectwo energetyczne, trzeba być wpisanym do rejestru ministerialnego. Dokument jest ważny przez 10 lat, chyba że wcześniej dokonano zmian w budynku, przez które charakterystyka energetyczna uległa zmianie. 

Celem sporządzenia dokumentu jest ocena budynku pod kątem czynników wpływających na ilość energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Inaczej mówiąc, ile potrzeba energii, aby zapewnić komfort cieplny obiektu. 

Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje o rocznym zapotrzebowaniu budynku na:

 • nieodnawialną energię pierwotną (EP), 
 • energię końcową (EK),
 • energię użytkową (EU). 

Nieodnawialną energią pierwotną jest energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów, takich jak węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Wskaźnik EP określa, ile potrzeba takiej energii, aby pokryć zapotrzebowanie budynku w zakresie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz podgrzewania wody użytkowej. Jego wartość w dużej mierze zależy od konstrukcji budynku, sposobu ogrzewania oraz rodzaju paliwa (np. prądu, gazu). 

Z kolei energia końcowa określa ilość energii, którą trzeba zakupić, aby móc ogrzać, klimatyzować, wentylować pomieszczenia oraz podgrzewać wodę użytkową. Wskaźnik EK uwzględnia pewną stratę energii związaną z wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła wewnątrz budynku. Natomiast energia użytkowa (zwana również użyteczną) odnosi się do energii, którą trzeba dostarczyć do ogrzewanych pomieszczeń, aby zapewnić w nich optymalną temperaturę. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wskaźniki EP, EK i EU wyliczane względem kWh/m2 w ujęciu rocznym. 

Co zawiera charakterystyka energetyczna budynku?

W charakterystyce energetycznej budynku zawierają się dane dotyczące:

 • analiza systemu ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia i ciepłej wody,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną, końcową i użytkową, 
 • świadectwo energetyczne zgodne z obowiązującymi przepisami w systemie ministerialnym. 

Na cenę świadectwa energetycznego wpływać może:

 • wielkość i kształtu budynku, 
 • dokumentacja obiektu (np. instalacje grzewcze, wentylacyjne, oświetleniowe i klimatyzacyjne),
 • przeznaczenie (np. budynek mieszkalny, firmowy). 

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne wymagane jest w przypadku:

 • budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
 • lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
 • budynki i lokale wynajmowane, 
 • budynki, których całkowita powierzchnia użytkowa jest większa niż 250 m2 i zajmują ją organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, organy administracji publicznej.

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest potrzebne?

Ważną informacją jest to, że charakterystyka energetyczna wykorzystywana jest wyłącznie przy sprzedaży budynku lub jego części. Jej celem jest poinformowanie strony kupującej lub wynajmującej o zastosowanych w nim rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych. Przepisy nie wymagają sporządzenia świadectwa energetycznego, gdy oddany budynek został wzniesiony przez samego właściciela i jest wykorzystywany na jego użytek. 

Istnieją również inne budynki zwolnione z obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego, takie jak:

 • zabytki i budynki kultu religijnego,
 • obiekty przemysłowe i gospodarcze, które nie mają instalacji zużywającej energię, 
 • budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania przez mniej niż 4 miesiące w roku,
 • budynki wolnostojące o powierzchni do 50 m2,
 • gospodarstwa rolne o rocznym EP poniżej 50 kWh/m2.
Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach. W wolnych chwilach piecze ciasta – tucząc pracowników SolarSpot’u.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.