50 kW na start – nowy program dofinansowań dla przedsiębiorców!

Przedsiębiorcy ze Śląska mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w nowym program 50 kW na start. Nabór wniosków trwa do końca marca. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił rozpoczęcie programu 50 kW na start skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Wsparcie dotyczy doboru i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. 

Program 50 kW na start oferuje dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, a w tym:

  • do 90% pożyczki z oprocentowaniem ok. 3% w skali roku (10% umorzenie),
  • do 10% w formie dotacji w przypadku kosztów kwalifikowanych nie większych niż 350 tys. zł. 

Maksymalne dofinansowanie wynosi:

  • w formie dotacji – 1 mln zł, 
  • w formie pożyczki – 9 mln zł. 

Pierwszy nabór wniosków wystartował 15 lutego i trwać będzie do końca marca. Druga tura rozpocznie się 1 kwietnia i zakończy 30 kwietnia. Natomiast trzeci nabór trwać będzie przez cały maj. 

Aby otrzymać dofinansowanie, wnioskodawca musi wywiązać się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz ewentualnych administracyjnych kar pieniężnych przez WFOŚiGW. 

Beneficjent musi również dysponować odpowiednim zabezpieczeniem spłaty pożyczki:

  • hipoteka (w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją do praw z umowy ubezpieczenia),
  • zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej lub z rachunku oszczędnościowego,
  • poręczenie,
  • zabezpieczenie w innej formie, zaproponowane przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez WFOŚIGW. 

Wniosek o udział w programie należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Twórca treści dotyczącej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. Przygotowuje artykuły związane z branżą fotowoltaiczną, omawia nowinki technologiczne oraz rozwiązania prawne z zakresu OZE. Autor poradników, które dostarczają rzetelnej wiedzy w przystępnej dla każdego formie. Za cel nadrzędny stawia sobie promowanie zachowań proekologicznych, aby przyszłość nas wszystkich malowała się w jaśniejszych barwach.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.